Aktualności

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zaprasza 15 lutego 2017 r.  na konferencję „Czy można nauczyć wychowywania do wartości?”

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.       

Czytaj więcej...

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu

oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli

zapraszają na konferencję nt. „Świat po drugiej stronie lustra”.

Dziecko ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w domu, szkole i środowisku,

która odbędzie się 11 stycznia 2017 roku w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli

zob. PROGRAM

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Został zainaugurowany przez wiceminister edukacji Teresę Wargocką w Rzeszowie.

Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata.

Zob. Regulamin i szczegóły KONKURSU Wolontariusz Roku” 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników wprowadziliśmy opcję elektronicznego składania dezyderatów. Jeżeli mają Państwo propozycje zakupów zbiorów bibliotecznych, prosimy o  wypełnienie formularza „Zaproponuj do zbiorów” zamieszczonego na stronie WWW. Otrzymane dezyderaty są rejestrowane i uwzględniane przy tworzeniu listy zakupu.

Czytaj więcej...

„Życie ma tak wiele barw
radość smutek śmiech i łzy
trzeba umieć czerpać z nich
to co daje żyć …” /Magda Durecka/

zdjw

30 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy II Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli - „Życie ma tak wiele barw".

Czytaj więcej...

25 i 26 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyły się warsztaty III stopnia z zakresu biblioterapii. 

Szkolenie zorganizowała Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu przy współpracy z Biblioteką.

Zajęcia prowadziła: dr Wanda Matras-Mastalerz - pracownik naukowy Katedry Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu.
Uczestnikami warsztatów byli: nauczyciele języka polskiego, wychowania przedszkolnego, bibliotekarze szkolni oraz bibliotekarze bibliotek pedagogicznych.

Uczestnicy poznali zasady tworzenia scenariuszy i programów biblioterapeutycznych stanowiących bazę do samodzielnego wykorzystania w praktyce edukacyjnej. Program warsztatów był zbieżny z opublikowanymi przez MEN priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017 (upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie postaw, wychowanie do wartości).

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

zaprasza na otwarcie  wystawy II POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI NAUCZYCIELI

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Pawła Bartoszka oraz Prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba

30 listopada 2016 r. godz. 13.00

w programie promocja książki Lucyny Łysiak-Kosowskiej - "Legendy i opowieści niezwykłe w widłach Wisły i Sanu"

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

oraz Klub Inteligencji Katolickiej 

zapraszają

na Tydzień Historyczny pod hasłem … A to Polska właśnie 1918-1939

zob. PROGRAM

Biblioteka Narodowa udostępnia czytelnikom bezpłatnie szereg wiodących, międzynarodowych baz zawierających pełne teksty artykułów, dysertacji, bibliografii, tekstów źródłowych, specjalistycznych słowników i innych zasobów potrzebnych w pracy naukowej w dziedzinie humanistyki. Udostępniamy także archiwa krajowych dzienników, wycinków prasowych oraz bazę prawniczą LEXSigma.

zob. szczegółY:Zasoby informacyjne online

plak nar czt

13 września br. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu zorganizowano wspólne czytanie fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” lektury piątej edycji Narodowego Czytania, pod honorowym patronatem pary prezydenckiej RP. 

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest 10 września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. 

Czytaj więcej...

leg kul

Już 1 września br. staruje projekt Kultura Na Widoku, dający dostęp do 1000 utworów w cyfrowej wersji – książek, filmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po muzeach świata.

Czytaj więcej...

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” /Z. Nałkowska/

 77 lat temu wybuchła II wojna światowa

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski.

Czytaj więcej...

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

- Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

- Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

nar czyt

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu wspólnego czytania powieści
Henryka Sienkiewicza "Quo vadis" z 8 września na 13 września.

 zob. szczegóły na PLAKACIE

Harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –
„Bezpieczna+” w 2016 r.

zob. 

Harmonogram programu Bezpieczna na rok 2016

W Polsce 27 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, która co roku jest przyczyną 2% zgonów. Według WHO na całym świecie żyje z nią aż 422 mln ludzi.

Czytaj więcej...

W związku z planowaną realizacją projektu "Podkarpackie e–biblioteki pedagogiczne" uprzejmie prosimy naszych czytelników  o wypełnienie krótkiej ankiety do 3 lipca br., która  pozwoli poznać Wasze opinie  oraz ocenić przydatność planowanych do wdrożenia nowych e-usług.

Ankieta jest anonimowa.

 Link do ankiety:

 Analiza potrzeb czytelników

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w piątek, 17 czerwca br. wzięła udział w inauguracyjnym posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Na spotkaniu obecni byli także polscy i ukraińscy członkowie Rady, powołani przez Premiera RP i Premiera Ukrainy.

zob. Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2016 r. 


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here