Aktualności

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje PROGRAM wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” - 2018 rok.
Zachęcamy do składania wniosków.

 

Szczegóły Programu dostępne  pod adresem: 

http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/283-nabor-wnioskow-w-programie-nie-zagubic-talentu-2018-rok

13 czerwca 2018 r. w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego pod hasłem „Powróćmy do korzeni - co nam przekazali dawni mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego” połączone z wystawą z okazji 30-lecia pracy twórczej Jana Puka.
Powyższy konkurs zorganizowała Biblioteka wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym "Libri" przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.
W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich typów szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega.

Czytaj więcej...

„Największym skarbem człowieka są dobre obyczaje.” /Jan Słomka/

 

Organizatorzy zapraszają na uroczyste  podsumowanie "Konkursu o Nagrodę im. Jana Słomki i wręczenie nagród
11 czerwca 2018 r.  godz. 12.00

Sala wystawowa Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu

ul. Wyspiańskiego 2A

 

„Nie masz równego na ziemi,
oprócz wyrazu – ojczyzna”. /A. Mickiewicz/

 

Konstytucja 3 Maja– uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

                                                                         

Dyrektor NPDN "Przyjazna Edukacja"  w Tarnobrzegu zaprasza nauczycieli do udziału w 12- godzinnym  seminarium na temat:

 Biblioterapia wsparciem przyjaznej edukacji. Przykłady i inspiracje  wyposażające  ucznia w umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami oraz kształtujące wartości życiowe. Zagadnienia  zobrazowane fabułą książek dla dzieci  i młodzieży. 

Czytaj więcej...

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła trzy konkursy w ramach Działań 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty oraz 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Zob. Szczegóły o KONKURSACH zamieszczone na witrynachwww.efs.men.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

 „Największym skarbem człowieka są dobre obyczaje.” /Jan Słomka/

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Tarnobrzegu do udziału w KONKURSIE o Nagrodę im. Jana Słomki.

Czytaj więcej...

„Żadne miejsce nie powinno być milsze dla ciebie od ojczyzny” /Cyceron/

 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy 
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

23 lutego 2018 r.  Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zorganizowała dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  konferencję zatytułowaną  „Uczyć z pasją”.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty
.

Czytaj więcej...

"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają" /M. Rej/

 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO. Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Polszczyzna bez tajemnic”,
który odbędzie się 7 kwietnia 2018 r
. o godz. 15 w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli. Po konkursie swój wykład na temat współczesnej polskiej grzeczności językowej wygłosi prof. Andrzej Markowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Wstęp na wykład i spotkanie z profesorem jest wolny.

Czytaj więcej...

logoBiblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zaprasza na konferencję
"Uczyć z pasją" 
pod Patronatem Honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty

23 lutego 2018 roku

Czytaj więcej...

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie - „Nauczyciel-Innowator”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica”. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele szkół podstawowych wszystkich typów.

Zob. szczegóły Regulaminu KONKURSU

29 listopada 2017 r.  Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zorganizowała dla nauczycieli i wychowawców konferencję zatytułowaną  „Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”.
Głównym założeniem konferencji było wsparcie szkół w realizowaniu jednego z priorytetów MEN – Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Program ten zakłada, że głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie  i nauczanie w dobie nowoczesnych technologii informacyjnych przy właściwym korzystaniu z mediów społecznych.  

Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu  oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
zapraszają uczniów klas IV-VII tarnobrzeskich szkół podstawowych do udziału w Miejskim Konkursie Literackim poświęconym Alfredowi Freyerowi.

Zob. REGULAMIN KONKURSU

flaga 2„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”  /Cyprian Kamil Norwid/

 Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1918 roku. 
Po 123 latach zaborów Polska wróciła na europejskie mapy.  Wówczas Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową.

bez prz  Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu  zaprasza na spotkanie autorskie z Tomaszem Kinem
  24 listopada (piątek) 2017 r.

  godz. 12.30 - dla młodzieży szkolnej
  godz. 16.00 - dla wszystkich zainteresowanych

 zob. szczegóły na PLAKACIE

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu oraz Klub Inteligencji Katolickiej
zapraszają na V Tydzień Historyczny  13.11 - 16.11. 2017 r. pod hasłem „Polska piękna  - Polska trudna”

PROGRAM

Data/godz. Temat wykładu
13.11
godz. 17.00
Tadeusz Zych - Blaski i cienie II Rzeczypospolitej

14.11

godz. 17.00

Waldemar Stępak - Polska oczyma wielkich Polaków
15.11
godz.17.00
Dariusz Bożek - Polska rozśpiewana
16.11
godz. 17.00
Anna Szylar, Jacek Kulasa - Badania genealogiczne -  fascynujący powrót do przeszłości
17.11
godz.17.00

Uwaga!
Wykład odwołany

Grzegorz Kociuba - Literatura  - dylemat niepodległości

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu – sala konferencyjna

ul. Wyspiańskiego 2A

 

Dzisiaj 20 października  br.  SBP świętuje w Bibliotece Narodowej 100-lecie  swojej działalności.

Dla upamiętnienia 100. rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Główny SBP podjął szereg inicjatyw, które pozwolą przybliżyć społeczeństwu historię jednej z najstarszych organizacji zawodowych w Polsce, jej dorobek intelektualny oraz wkład w rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca szkoły do aktywnego włączania się w obchody Dnia Krajobrazu i zorganizowania spacerów krajobrazowych. Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października br. po raz drugi będzie obchodzony w Polsce jako święto krajobrazu.

Więcej informacji na stronie: 

https://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”   /M. Twain/

DEN

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty składamy serdeczne życzenia, wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Czytaj więcej...

Szkoły Europejskie są oficjalnymi instytucjami edukacyjnymi kontrolowanymi wspólnie przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewniają wielojęzyczną i wielokulturową edukację dzieciom, których rodzice są zatrudnieni w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. 

Zob. szczegóły Funkcjonowania Szkół Europejskich

narczy log

 

14 września br. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu zorganizowano wspólne czytanie wybranych scen dramatu  „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego - lektury szóstej edycji Narodowego Czytania, pod honorowym patronatem pary prezydenckiej RP.

Czytaj więcej...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników wprowadziliśmy opcję elektronicznego składania dezyderatów. Jeżeli mają Państwo propozycje zakupów zbiorów bibliotecznych, prosimy o  wypełnienie formularza „Zaproponuj do zbiorów” zamieszczonego na stronie WWW. Otrzymane dezyderaty są rejestrowane i uwzględniane przy tworzeniu listy zakupu.

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w szóstej edycji

Narodowego Czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

zob. szczegóły na PLAKACIE

Kierunki realizacji zadań w roku szkolnym 2017/2018:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

zob. Szczegóły PRIORYTETÓW

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

zob. szczegóły PROJEKTU

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”  [Wisława Szymborska]

Wypoczywaj z książką!

czytel

W okresie wakacyjnym przy słonecznej pogodzie, Biblioteka  zaprasza do letniej czytelni:

J poniedziałek, środa, piątek   w godz. 11.00-14.00 na świeżym powietrzu obok budynku biblioteki

J wtorek, czwartek  w godz. 12.00-15.00 nad Jezioro Tarnobrzeskie 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników wprowadziliśmy opcję elektronicznego składania dezyderatów. Jeżeli mają Państwo propozycje zakupów zbiorów bibliotecznych, prosimy o  wypełnienie formularza „Zaproponuj do zbiorów” zamieszczonego na stronie WWW. Otrzymane dezyderaty są rejestrowane i uwzględniane przy tworzeniu listy zakupu. 

Czytaj więcej...


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here