CZASOPISMA PRENUMEROWANE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGU w roku 2016

 

 

1.

Alkoholizm i Narkomania

40.

Nauczyciel i Szkoła

2.

Aura

41.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

3.

Biblioteka w Szkole

42.

Nowa Szkoła

4.

Bibliotekarz

43.

Nowe Horyzonty Edukacji

5.

Biblioterapeuta

44.

Pamięć. Biuletyn IPN

6.

Biologia w Szkole

45.

Pedagogika Społeczna

7.

Bliżej Przedszkola

46.

Polityka Społeczna

8.

Charaktery

47.

Polonistyka

9.

Chata*

48.

Poradnik Bibliotekarza

10.

Chemia w Szkole

49.

Praca Socjalna

11.

Chip

50.

Problemy Opiekuńczo Wychowawcze

12.

Chowanna

51.

Problemy Społeczne*

13.

Cogito

52.

Przyroda Polska

14.

Delta

53.

Psychologia Społeczna

15.

Doradca Zawodowy

54.

Rachunkowość Budżetowa

16.

Dyrektor Szkoły

55.

Remedium

17.

Dzikovia

56.

Ruch Pedagogiczny

18.

Echo Dnia

57.

Rzeczpospolita

19.

Edukacja i Dialog

58.

Serwis Informacyjny Narkomania

20.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

59.

Skarby Podkarpackie

21.

Edukacja. Studia. Badania. Innowacje

60.

Studia nad Rodziną*

22.

Fizyka w Szkole

61.

Sygnał

23.

Gazeta Wyborcza

62.

Szkoła Specjalna

24.

Geografia w Szkole

63.

Sztafeta

25.

Głos Nauczycielski

64.

Świat Problemów

26.

Głos Pedagogiczny

65.

Świetlica w Szkole

27.

Guliwer

66.

Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne*

28.

Język Polski w Gimnazjum

67.

Terapia-Uzależnienia-Współuzależnienia*

29.

Język Polski W Liceum

68.

Tygodnik Nadwiślański

30.

Język Polski w Szkole IV-VI

69.

Wiadomości Historyczne

31.

Katecheta

70.

Wspólne Tematy

32.

Kwartalnik Edukacyjny

71.

Wszystko dla Szkoły

33.

Kwartalnik Pedagogiczny

72.

Wychowanie w Przedszkolu

34.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

73.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

35.

Matematyka

74.

Wychowanie Muzyczne

36.

Monitor Dyrektora Szkoły

75.

Wychowawca

37.

Mówią Wieki*

76.

Zeszyty Sandomierskie

38.

Nauczanie Początkowe

77.

Życie Szkoły

39.

Nauczyciel i Szkoła (PCEN)

   

 

Kolor czerwony -  nowy tytuł w prenumeracie
Kolor niebieski  *  - czasopismo wychodzi nieregularnie

 


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here