12 grudnia 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyły się warsztaty I stopnia z biblioterapii  nt. Rozwijanie przez czytanie. Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji – cz. 1.

 

Szkolenie zorganizowała Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu przy współpracy z Biblioteką.
Zajęcia prowadziła: dr Wanda Matras-Mastalerz - pracownik naukowy Katedry Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu.
Uczestnikami warsztatów byli: nauczyciele wychowania przedszkolnego, bibliotekarze szkolni oraz bibliotekarze bibliotek pedagogicznych,.
Prowadząca zapoznała uczestników z zagadnieniami biblioterapii, wyjaśniając etymologię wyrazu oraz jej podział na: instytucjonalną, kliniczną i wychowawczą (wychowawczo-humanistyczna albo rozwojowa).
Szczególną uwagę zwróciła, na dobór właściwej lektury oraz podawała przykłady tekstów literackich, mających na celu wspomaganie procesu biblioterapii podczas prowadzenia zajęć.
W wyjątkowo przystępny sposób przybliżyła tajniki biblioterapii i zaprezentowała słuchaczom jak dużą moc terapeutyczną może mieć książka.

 Warsztaty cieszyły się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony uczestników.


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here