Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wspólnie z Klubem Inteligencji Katolickiej  zorganizowała
w dniach 14.11 - 18.11. 2016 r., Tydzień Historyczny pod hasłem „…A to Polska właśnie 1918-1939”

 PolskaPrzedsięwzięcie to miało na celu uczczenie święta 11 listopada  jako jednej z najważniejszych dat w kalendarzu a mianowicie obchodów Narodowego Świętą Niepodległości - po 123 latach zaborów, kiedy nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy. Wspomnianego dnia, słynny polski przywódca i działacz niepodległościowy Józef Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych żołnierzy, zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu – Polski, która przez wiele lat zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię.

Prelegenci podczas spotkań omówili następujące zagadnienia:
- Traktat wersalski a Polska,
- Gospodarka Rzeczpospolitej,
- Polityka zagraniczna Polski,
- Tarnobrzeg w okresie międzywojennym,
- Literatura okresu międzywojennego.

W wyjątkowo przystępny sposób zaprezentowali okres Drugiej Rzeczypospolitej, który  w pierwszych latach niepodległości składał się z wielu równoległych światów. Granice zaborów miały charakter nie tylko polityczny, ale też społeczny, kulturowy i cywilizacyjny. Znajdowały swe odbicie w odmiennościach struktury etnicznej, jakości systemów prawnych, materialnego poziomu życia oraz  obyczajowości jednostek i grup społecznych. Zasygnalizowali, że na rozwój literatury polskiej okresu międzywojennego wpływ miały kierunki literackie rozwijające się w różnych krajach europejskich.  W tym okresie zauważamy:

- Demokratyzację literatury;
- Przełamanie ziemiańsko-szlacheckiej ekskluzywności; 
- Oddanie głosu piszącym kobietom;
- Zerwanie z prowincjonalizmem (sytuacja niewoli);
- Eksperymentowanie z formami literackimi.

Dla uczestników przygotowano wystawę zbiorów i  zestawienie bibliograficzne.

W spotkaniach uczestniczyli zaprzyjaźnieni czytelni oraz mieszkańcy Tarnobrzega i okolic.


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here