Błąd
  • JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło się Path: /www/html/tarnobrzeg/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/2016
Admiror Gallery cannot create thumbnails in /www/html/tarnobrzeg/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs//2016/warsztaty/III_st/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.6.31
Client OS:Unknown
PHP:5.6.31

25 i 26 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyły się warsztaty III stopnia z zakresu biblioterapii. 

Szkolenie zorganizowała Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu przy współpracy z Biblioteką.

Zajęcia prowadziła: dr Wanda Matras-Mastalerz - pracownik naukowy Katedry Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu.
Uczestnikami warsztatów byli: nauczyciele języka polskiego, wychowania przedszkolnego, bibliotekarze szkolni oraz bibliotekarze bibliotek pedagogicznych.

Uczestnicy poznali zasady tworzenia scenariuszy i programów biblioterapeutycznych stanowiących bazę do samodzielnego wykorzystania w praktyce edukacyjnej. Program warsztatów był zbieżny z opublikowanymi przez MEN priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017 (upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie postaw, wychowanie do wartości).

Prowadząca zwróciła szczególną uwagę na:
- Wpływ  czytania na rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dzieci i młodzieży (aktywizacja pięciu obszarów kompetencyjnych: koncentracji, komunikacji, inteligencji emocjonalnej, emocji odpoczynku).
- Metody zachęcania do czytania (wykorzystanie nowoczesnych form książki w pracy z czytelnikiem np.książki multisensoryczne lub e-booki).
- Funkcję biblioterapii w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD.
- Znaczenie literatury w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym i przewlekle chorym (metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu).
- Kształtowanie tożsamości ucznia poprzez bajki, baśnie i legendy narodowe.

Ponadto uczestnicy otrzymali bogaty zestaw literatury i materiałów  przydatnych do prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii.

 

z1.JPGz2.JPGz3.JPGz4.JPG


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here