Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu

oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli

zapraszają na konferencję nt. „Świat po drugiej stronie lustra”.

Dziecko ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w domu, szkole i środowisku,

która odbędzie się 11 stycznia 2017 roku w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli

zob. PROGRAM


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here