Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu w 2017 roku

    

1.      

Alkoholizm i Narkomania

37.

Nauczyciel i Szkoła

2.      

Aura

38.

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

3.      

Biblioteka w Szkole

39.

Nowa Szkoła

4.      

Biblioterapeuta

40.

Pamięć. Biuletyn IPN

5.      

Biologia w Szkole

41.

Pedagogika Społeczna

6.      

Bliżej Przedszkola

42.

Polityka Społeczna

7.      

Charaktery

43.

Polonistyka

8.      

Chata*

44.

Poradnik Bibliotekarza

9.      

Chemia w Szkole

45.

Praca Socjalna

10.  

Chip

46.

Problemy Opiekuńczo Wychowawcze

11.  

Cogito

47.

Przyroda Polska

12.  

Delta

48.

Psychologia Społeczna

13.  

Doradca Zawodowy

49.

Rachunkowość Budżetowa

14.  

Dyrektor Szkoły

50.

Remedium

15.  

Dzikovia

51.

Ruch Pedagogiczny

16.  

Echo Dnia

52.

Rzeczpospolita

17.  

Edukacja i Dialog

53.

Serwis Informacyjny Narkomania

18.  

Fizyka w Szkole

54.

Sygnał

19.  

Forum Logopedy

55.

Szkoła Specjalna

20.  

Gazeta Wyborcza

56.

Sztafeta

21.  

Geografia w Szkole

57.

Świat Problemów

22.  

Głos Nauczycielski

58.

Świetlica w Szkole

23.  

Głos Pedagogiczny

59.

Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne*

24.  

Guliwer

60..

Terapia-Uzależnienia-Współuzależnienia

    61. TIK w Edukacji

25.  

Język Polski w Gimnazjum

61.

Tygodnik Nadwiślański

26.  

Język Polski W Liceum

62.

Wiadomości Historyczne

27.  

Język Polski w Szkole IV-VI

63.

Wspólne Tematy

28.  

Katecheta

64.

Wszystko dla Szkoły

29.  

Kwartalnik Edukacyjny

65.

Wychowanie w Przedszkolu

30.  

Kwartalnik Pedagogiczny

66.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

31.  

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

67.

Wychowanie Muzyczne

32.  

Matematyka

68.

Wychowawca

33.  

Mówią Wieki

69.

Zeszyty Sandomierskie

34.  

Nauczanie Początkowe

70.

Życie Szkoły

35.  

Nauczyciel i Szkoła (PCEN)

 

 

Kolor niebieski z * - czasopismo wychodzi nieregularnie


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here