Błąd
  • JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło się Path: /www/html/tarnobrzeg/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/2017
Admiror Gallery cannot create thumbnails in /www/html/tarnobrzeg/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs//2017/Pamiec/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.6.31
Client OS:Unknown
PHP:5.6.31

W dniach 31 marca i 1 kwietnia br. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyły się zajęcia warsztatowe nt. „Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu”.

 Zajęcia zorganizowała Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu przy współpracy z Biblioteką.

Zajęcia prowadziła: dr Wanda Matras-Mastalerz (adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, certyfikowany trener metod stymulacji pamięci i rozwoju intelektu).

Uczestnikami warsztatów byli: nauczyciele języka polskiego, wychowania przedszkolnego, bibliotekarze szkolni oraz bibliotekarze bibliotek pedagogicznych.

Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci,  wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Uczestnicy warsztatów otrzymali bogaty wykaz literatury  i zestaw materiałów przydatnych na zajęciach  dydaktycznych z zakresu rozwijania procesów myślowych i umysłowych ucznia (spostrzegania, uwagi,  pamięci, mowy i myślenia).

z1.JPGz2.JPGz3.JPGz4.JPGz5.JPGz6.JPG


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here