liga

„Wielka Liga Czytelników” jest to projekt czytelniczy skierowany do uczniów klas 1 - 6 szkół podstawowych.  Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” z siedzibą w Katowicach. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, a w naszym regionie Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 oraz w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

- pierwszy – powiatowy (szkolno-biblioteczny) - indywidualne zdobywanie sprawności

czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych,

drugi – półfinały wojewódzkie (drużynowy test),

trzeci – finał ogólnopolski (drużynowe potyczki literackie).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, pełniąca funkcję Podkarpackiego Koordynatora III Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”, zobowiązała się do realizacji etapu półfinałowego w regionie, który zaplanowany jest na 21 kwietnia 2017 r. (piątek).  

Ze względu na dużą liczbę uczestników konkursu, półfinał będzie zorganizowany w kilku miejscach jednocześnie.  

W Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu test półfinałowy będą pisali uczniowie z powiatów Tarnobrzeg, Stalowa Wola i Nisko.


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here