Błąd
  • JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło się Path: /www/html/tarnobrzeg/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/2017
Admiror Gallery cannot create thumbnails in /www/html/tarnobrzeg/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs//2017/Narod_czyt2017/wystawa/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.6.31
Client OS:Unknown
PHP:5.6.31

narczy log

 

14 września br. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu zorganizowano wspólne czytanie wybranych scen dramatu  „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego - lektury szóstej edycji Narodowego Czytania, pod honorowym patronatem pary prezydenckiej RP.

Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę wzmocnienia poczucia wspólnoty i tożsamości narodowej. W ten sposób  po raz kolejny, przypomnieliśmy ważne dla naszej historii i kultury fundamenty  polskości, wyrażane w tych niezwykłych wersach arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego.

Wyjątkowo przystępnie i ciekawie Kinga Działdowska  polonistka z Gimnazjum Nr 1, pedagog z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym przybliżyła genezę dramatu.  
Wprowadziła wszystkich w ten nastrojowy klimat czytanej  lektury cytatem „Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach”.
 Podkreśliła, że dramat Stanisława Wyspiańskiego powstał na kanwie autentycznych wydarzeń. Autor był gościem na ślubie, a potem uroczystości weselnej swojego przyjaciela, młodopolskiego poety Lucjana Rydla. Uroczystość była wydarzeniem o znaczeniu społecznym, ponieważ ślub połączył przedstawiciela inteligencji - artystę z córką chłopską -  Jadwigą Mikołajczykówną. Najogólniej  możemy powiedzieć, że to było zderzenie dwóch środowisk.

Ponadto w dramacie tym autor zastosował nurt  zwany symbolizmem, czyli technikę artystycznego wyrazu opartą na przekazywaniu  ważnych treści za pomocą „symboli”.

Wesele” jest więc dramatem symbolicznym, którego symbolika wyraża się w trzech aspektach: postaci, słowa i przedmiotów.

We wspólnym czytaniu wzięli udział: uczniowie gimnazjów oraz artyści z  Młodzieżowego Teatru Amatorskiego działającego przy  Tarnobrzeskim Domu Kultury. Młodzi aktorzy zaprezentowali scenę 5 i 15 z aktu II. Młodzież szkolna wprowadziła w zadumę uczestników czytając sceny 1, 2, 3 i 24 aktu II oraz  33 scenę aktu III.

Warto wiedzieć, że dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań Wesela.

Dodatkową atrakcją była wystawa bogatych zbiorów bibliotecznych, zbieżnych  z tematyką spotkania oraz prezentacja wybranych scen z filmu „Wesele”.

Uroczystość ta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej.
Był to ważny bodziec popularyzujący czytelnictwo i wartości literatury narodowej.

wyst1.JPGwyst2.JPGwyst3.JPG

 


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here