23 lutego 2018 r.  Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zorganizowała dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  konferencję zatytułowaną  „Uczyć z pasją”.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty
.

 Mottem przewodnim konferencji było zaprezentowanie „pasji jako siły sprawczej naszego działania, czyli żyć z pasją i mądrze kierować własnymi emocjami”.   
Tematem rozpoczynającym konferencję było wyjaśnienie przez psycholog Bożenę Andrychowicz  kluczowych zagadnień z zakresu wychowania jakimi powinni kierować się rodzice, wychowawcy  i nauczyciele. Wychowując nasze dzieci musimy  mieć na uwadze hierarchię potrzeb: samorealizacja, szacunek, przynależność,  bezpieczeństwo oraz potrzeby fizjologiczne (sen, odżywianie itp.).  Podkreśliła, że dzieci wychowane w atmosferze bliskich związków z rodzicami są o wiele lepiej przygotowane do współżycia z ludźmi w dorosłym życiu. Dziecko wraz z swoim rozwojem przyswaja także rozmaite wartości i normy społeczne.

Kolejną prelegentką była  Karolina Turek , nauczycielka wychowania przedszkolnego i autorka książek: „ Nauczycielka przedszkola”,  „Fragmenty z życia”. W przystępny i empatyczny  sposób zaprezentowała pracę dydaktyczno-wychowawczą z naszymi najmłodszymi. Posłużyła się wieloma przykładami z pracy, które  zamieściła w swoich publikacjach. Pokazała, że nauczycielka przedszkola może mądrze i skutecznie przemienić otaczającą nas świat w zrozumiały i przyjazny dla małego dziecka.

Następnie Jolanta Czulińska z Poradni Pedagogiczno-Psychologiczna w Tarnobrzegu  omówiła program rozwijający predyspozycje do twórczego myślenia w wieku 5-6 lat. Zwróciła uwagę, że każde dziecko jest inne i  program ten nie jest dla wszystkich naszych pociech. Zasugerowała. iż kreatywna i odkrywcza aktywność dziecka przeważnie prowadzi do tworzenia i odkrywania pożytecznych dla niego nowości, ogarniając całą osobowość – zarówno sferę emocjonalną, poznawczą oraz sprawczą. Dlatego też jeśli one same zostaną zaangażowane w proces zdobywania wiedzy, osiągają lepsze wyniki, gdyż wykorzystują swój potencjał twórczy.

W kolejnych rozważaniach Martyna Pawłowska - edukator, zaprezentowała innowacyjną metodę tak zwaną „ pozytywna dyscyplina” wspierająca pracę nauczycieli i rozwój ważnych umiejętności życiowych uczniów. 

Zaznaczyła, że dzięki „pozytywnej dyscyplinie” nauczyciele potrafią wykorzystać swoje życiowe sukcesy w pracy pedagogicznej, a zatem łatwiej jest im  dotrzeć do trudnych dzieci i skłonić je do współpracy i zaangażowania  się na zajęciach dydaktycznych.

Ostatnim punktem programu było przedstawienie przez Martę Król  oferty Biblioteki Pedagogicznej.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa zbiorów zbieżna z tematyką konferencji.

Dla uczestników sporządzono zestawienie bibliograficzne nt. „ Uczyć z pasją”.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy na co dzień służą przykładem i dobrą radą swoim pociechom.

wystawa


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here