„Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym” /Stephen King/

28 lutego 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy III Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli - „Życie ma tak wiele barw".

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli:  Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego i  Prezydent Miasta Tarnobrzega.
W III edycji Przeglądu wzięli udział nauczyciele czynni i emerytowani z powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega, którzy realizują swoje pasje  i marzenia w różnego rodzaju  twórczości.  W sumie 29 nauczycieli – artystów zaprezentowało swoje dzieła z zakresu: literatury, malarstwa, rzeźby, grafiki  oraz rękodzieła artystycznego. Wśród nich byli zarówno profesjonalni artyści jak i amatorzy, którzy dopiero poszukują swojego stylu, fachowych porad  i inspiracji ducha.
Wystawa ta jest przykładem, że każdy rodzaj hobby rozwija i wzbogaca wewnętrznie a ponadto może być inspiracją dla innych do samorealizacji czy też ciekawą formą spędzenia czasu. Ludzie z pasją pragną dzielić się swoją twórczością, potrzebują miejsca gdzie mogą udostępnić  swoje pomysły szerszej publiczności aby rozwijać swój talent   i nabywać nowe doświadczenia. Warto zauważyć, że wernisaż ten daje możliwość zaprezentowania dorobku i umiejętności artystycznych  wszystkim twórczym nauczycielom.
Zwiedzający mogli podziwiać barwne obrazy wykonane różną techniką oraz niezwykłe  własnoręczne wyroby, które przeniosły ich w świat „bajecznie kolorowy”, pozwalający zapomnieć o trudach dnia codziennego i złych emocjach. Jednym słowem sztuka buduje i wzbogaca każdego z nas dodając mu radości i  szerszego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość.
Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, którzy podczas zwiedzania dyskutowali oraz wspominali  swoich znajomych, podziwiając ich talent i kreatywność. Niektórzy twierdzili, że uprawianie hobby to odczuwanie przyjemności płynących z głębi serca, które trudno opisać i wyrazić słowami. Jednak jest to piękne gdyż wzbogaca wnętrze i przenosi nas w świat marzeń.  .Najogólniej można powiedzieć że prawdziwa pasja jest kompasem, który wytycza nam drogę i prowadzi nas przez życie.

Wzorem roku ubiegłego został wydany pamiątkowy  katalog wystawy, który wręczono wszystkim autorom prezentującym swoje prace.

 

Katalog


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here