Aktualności

Harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –
„Bezpieczna+” w 2016 r.

zob. 

Harmonogram programu Bezpieczna na rok 2016

W Polsce 27 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, która co roku jest przyczyną 2% zgonów. Według WHO na całym świecie żyje z nią aż 422 mln ludzi.

Czytaj więcej...

W związku z planowaną realizacją projektu "Podkarpackie e–biblioteki pedagogiczne" uprzejmie prosimy naszych czytelników  o wypełnienie krótkiej ankiety do 3 lipca br., która  pozwoli poznać Wasze opinie  oraz ocenić przydatność planowanych do wdrożenia nowych e-usług.

Ankieta jest anonimowa.

 Link do ankiety:

 Analiza potrzeb czytelników

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w piątek, 17 czerwca br. wzięła udział w inauguracyjnym posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Na spotkaniu obecni byli także polscy i ukraińscy członkowie Rady, powołani przez Premiera RP i Premiera Ukrainy.

zob. Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2016 r. 

Rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Bezpieczna Woda” poświęconej bezpieczeństwu w wodzie oraz nad wodą podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Opracowano plakaty i ulotki dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz  organizatorów wypoczynku. Przygotowane materiały przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego obchodzony jest od 1972 roku. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

16 czerwca w większości miast przeprowadzane jest masowe uwalnianie książek, połączone z zakrojoną na szeroką skalę akcją informacyjną. Dzięki zaprzyjaźnionym i przychylnie nastawionym użytkownikom do idei bookcrossingu mediom akcja odbije się szerokim echem w całej Polsce, stając się ważnym krokiem na drodze do lepszej przyszłości. Lepszej - bo pełnej uwolnionych książek i zaczytanych w nich ludzi.

zob. szczwgóły:Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek 

„Mądre bajki z całego świata” to kolejny projekt edukacyjny Kulczyk Foundation pod szyldem „Efektu Domina”. Fundacja prowadzona przez Dominikę Kulczyk działa w bardzo różnych miejscach świata wspierając dobre zmiany w społecznościach lokalnych. 

zob. szczegóły PROJEKTU

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zaprasza 21 maja godz. 9.00  br. wszystkich bibliotekarzy, czytelników, miłośników książek i rowerów do udziału w „Rajdzie rowerowym”  organizowanym
w ramach  6 Edycji Ogólnopolskiej Kampanii Odjazdowy Bibliotekarz.

zob. szczegóły na Plakacie

      - REGULAMIN
    

 

Organizatorzy konkursów „Święte Słowa” zapraszają laureatów, dyrektorów i opiekunów nagrodzonych uczniów
na uroczyste wręczenie nagród  18 maja godz. 11.00. br.

Miejsce uroczystości:
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega - Zamek w Dzikowie
ul. Sandomierska 27, Tarnobrzeg

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników wprowadziliśmy opcję elektronicznego składania dezyderatów. Jeżeli mają Państwo propozycje zakupów zbiorów bibliotecznych, prosimy o  wypełnienie formularza „Zaproponuj do zbiorów” zamieszczonego na stronie WWW. Otrzymane dezyderaty są rejestrowane i uwzględniane przy tworzeniu listy zakupu.
Zaproponowano 37 tytuły/tematy. Zakupiono 14 egz./tyt., 23 tytuły czekają na realizację. Z proponowanych tytułów Bukowskiego Ch. zakupiono: „Najpiękniejsza dziewczyna w mieście" TG108789.

Czytaj więcej...

3maja

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.
Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.

„Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od ojczyzny” [Cyceron]

flaga

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja.

Polskie święto ustanowione ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wspólnie z Klubem Inteligencji Katolickiej  zorganizowała Tydzień Historyczny w okresie od 18.04 do 22.04. 2016 r., w celu uczczenie rocznicy 1050-Lecia Chrztu Polski.

Czytaj więcej...

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” [Wisława Szymborska]

23 kwietnia obchodziliśmy święto książki, którego idea narodziła się 90 lat temu w Katalonii.
Oficjalnie natomiast dzień "Książki" ma 86 lat. Na całym świecie obchodzony jest od 21 lat.

 

ORGANIZATOR: KOMITET SPOŁECZNY ufundowania tablicy poświęconej pobytowi abp Karola Wojtyły w Tarnobrzegu
uprzejmie informuje, że osoby, które  zgłosiły swój udział w konkursie  proszone są  na przesłuchanie
28 kwietnia od godz. 11.00
- Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie utworu poetyckiego lub fragmentu prozy Karola Wojtyły
- Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.

Miejsce przesłuchania: Sala wystawowa Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 2A

18 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, z inspiracji  Marii Pałkus -  polonistki z Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu odbyło się  uroczyste "czytanie bajek Stanisława Jachowicza"

Imprezę zorganizowano z okazji 220 rocznicy urodzin poety. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni uczniowie  klas IV  i V  szkół podstawowych Nr 3 i Nr 4 Tarnobrzegu. 

Czytaj więcej...

1 i 2 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyły się warsztaty II stopnia z zakresu biblioterapii nt. "Biblioterapia w procesie przekazywania kompetencji lekturowych”

Szkolenie zorganizowała Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu przy współpracy z Biblioteką.

Czytaj więcej...

1 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyła się konferencja na temat: „Internet, biblioterapia
i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii”.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez PCEN/Oddział w Tarnobrzegu przy współpracy z Biblioteką.
Uczestnikami konferencji byli nauczyciele z różnych typów szkół.

Czytaj więcej...

18 kwietnia br.  zapraszamy uczniów klas IV i V szkół podstawowych na „Spotkanie z bajkami Stanisława Jachowicza” zorganizowane z okazji rocznicy urodzin poety.

Czytaj więcej...


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here