Aktualności

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  [Jan Paweł II]

16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji -  święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju  – święto obchodzone 10 listopada przez państwa ONZ, ustalone na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku  podkreślające zaangażowanie UNESCO w rozwój i propagowanie nauki.

Nie chodzi o to, czy się wierzy, czy się nie wierzy nauce.
Ona dostarcza informacji, które obywają się bez naszej aprobaty.” [ Éric-Emmanuel Schmitt]

24 października obchodzimy Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju - święto ustanowione rezolucją przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku.

Czytaj więcej...

30 września br. w auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja adresowana do nauczycieli bibliotekarzy „Książka w szkolnej edukacji". Organizatorami konferencji były Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne w Tarnobrzegu, Rzeszowie, Przemyślu i Krośnie.

Czytaj więcej...

Umożliwienie organizowania olimpiad dla gimnazjalistów – to główny cel podpisanego 24 września br. przez minister edukacji narodowej rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 25 września br. rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wraz z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu  zorganizowały  konferencję „Dobre praktyki, ciekawe inspiracje – projekty edukacyjne”, która odbyła się 24 września br. w sali wystawowo-konferencyjnej Biblioteki.

Czytaj więcej...

10 września 2014 roku  w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyła się prelekcja skierowana do młodzieży szkolnej nt. „Językowo–kulturoznawcza analiza najpopularniejszych programów telewizyjnych  typu makeover (Gok Wan, Trinny i Susannah, Sablewskiej sposób na modę, Klinika urody, Kuchenne rewolucje…)

Wykład wygłosiła Aleksandra Ciejka doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Czytaj więcej...

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015:

1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.
3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Projekt  "Aktywny na rynku pracy" współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej...

22 sierpnia przypada 430. rocznica śmierci  Jana Kochanowskiego (ur. 1530 roku w Sycynie, zm. 22 sierpnia 1584 roku w Lublinie).

Czytaj więcej...

15 lipca br. przypada 25  rocznica śmierci  Marii Kuncewiczowej z domu Szczepańska (ur. 30 października 1895 roku w Samarze, zm. 15 lipca 1989 roku w Lublinie) – polska pisarka i eseistka.

Czytaj więcej...

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest w czasie wolnym od zajęć szklonych, np. w wakacje lub ferie zimowe w formie obozów lub kolonii. Wypoczynek musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. 
[źródło - http://wypoczynek.men.gov.pl]

Bezpłatne podręczniki dla pierwszoklasistów od września 2014 r., dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – od 2017 r. To główne zapisy przygotowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej nowelizacji ustawy o systemie oświaty podpisanej 18 czerwca przez Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego.

Czytaj więcej...

17 czerwca br. w sali wystawowo-konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu obyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego pod hasłem  „ZNANI I NIEZNANI PISARZE POWIATU TARNOBRZESKIEGO”.

Czytaj więcej...

17 czerwca  br. przypada 75. rocznica urodzin  Krzysztofa Zanussiego

Krzysztof Zanussi (ur. 17 czerwca 1939 roku w Warszawie) – polski reżyser, scenarzysta filmowy oraz filozof.

W tym roku obchodzimy 25. rocznicę zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 roku. To było nasze zwycięstwo i początek ogromnej zmiany, nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie Środkowej i Wschodniej...

Czytaj więcej...

W dniach 1-8 czerwca odbędzie się XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Jego hasłem będzie: „Czytanie – mądra rzecz!

Czytaj więcej...

5 czerwca przypada 10. rocznica śmierci Ronalda Reagana, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych

Czytaj więcej...

1 czerwca przypada 580. rocznica śmierci Władysława II Jagiełły, króla Polski.

Władysław II Jagiełło (lit. Jogaila, ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, od 1386 mąż Jadwigi Andegaweńskiej i iure uxoris król Polski, najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

24 maja przypada 75. rocznica śmierci Aleksandera Brücknera (ur. 29 stycznia 1856 w Brzeżanach, zm. 24 maja 1939 w Berlinie) – polski slawista, historyk literatury i kultury polskiej.

29 kwietnia 2014 roku odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu konferencja „Nowe technologie dla każdego”, zorganizowana z magazynem „EduFakty - Uczę Nowocześnie”.

Przedsięwzięcie to  było  kontynuacją  kolejnego cyklu regionalnych  spotkań  z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Czytaj więcej...

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Konstytucja 3 Maja, czyli Ustawa Rządowa - była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona  na Sejmie Czteroletnim  3 maja w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Tadeusz Różewicz (ur. 9 października 1921 roku w Radomsku, zm. 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu) – jeden z najwybitniejszych i najwyżej cenionych polskich poetów współczesnych, a także prozaik, dramaturg, eseista i  scenarzysta.
Od lat wymieniano go wśród pisarzy, którzy powinni zostać uhonorowani literackim Noblem.

Kanonizacja – (łac. canonizatio ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości.
Kanonizacja bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego - ogłoszona  podczas konsystorza pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Czytaj więcej...

Rok 2014 w woj. podkarpackim poświęcony Rodzinie Ulmów.

Zgodnie z uchwałą radnych sejmiku woj. podkarpackiego rok 2014 ogłoszono w tym regionie Rokiem Rodziny Ulmów. Mija  70 lat od tragicznej śmierci rodziny Ulmów, którą Niemcy zamordowali za udzielanie pomocy Żydom.

WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (między 21 marca a 25 kwietnia).

Czytaj więcej...

18 kwietniia obchodzony jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW, wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym.
Głownym celem tego święta jest  przybliżenie społeczeństwu wagi problematyki dziedzictwa kulturowego oraz prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu w kraju i na całym  świecie.

"Mamy tylko jedną Ziemię
a jej przyszłość zależy od
każdego na pozór niewielkiego
ludzkiego działania, zależy
od każdego z nas"  [Florian Plit]

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku.

W tym roku Światowy Dzień Ziemi  będziemy obchodzić  22 kwietnia.
Jest to wychowawcza i dobroczynna  akcja prowadzona corocznie wiosną, której celem jest promowanie postaw ekologicznych i ochrony środowiska w społeczeństwie.

Czytaj więcej...

„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na.

Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego,
co się tej
nadziei może sprzeciwiać”  [Jan Paweł II] 

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki.
Od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku - papież.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) – święto obchodzone corocznie 2 kwietnia.
Ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu.

Szczegółowe badania dają nadzieję na coraz skuteczniejsze terapie dzieci z autyzmem. Mózg niemowlęcia jest jeszcze plastyczny i można wpłynąć na zmiany w jego budowie. Ważna jest jednak szybka diagnoza i jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii.

Czytaj więcej...


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here