Aktualności

W tym roku obchodzimy 25. rocznicę zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 roku. To było nasze zwycięstwo i początek ogromnej zmiany, nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie Środkowej i Wschodniej...

Czytaj więcej...

W dniach 1-8 czerwca odbędzie się XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Jego hasłem będzie: „Czytanie – mądra rzecz!

Czytaj więcej...

5 czerwca przypada 10. rocznica śmierci Ronalda Reagana, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych

Czytaj więcej...

1 czerwca przypada 580. rocznica śmierci Władysława II Jagiełły, króla Polski.

Władysław II Jagiełło (lit. Jogaila, ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, od 1386 mąż Jadwigi Andegaweńskiej i iure uxoris król Polski, najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

24 maja przypada 75. rocznica śmierci Aleksandera Brücknera (ur. 29 stycznia 1856 w Brzeżanach, zm. 24 maja 1939 w Berlinie) – polski slawista, historyk literatury i kultury polskiej.

29 kwietnia 2014 roku odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu konferencja „Nowe technologie dla każdego”, zorganizowana z magazynem „EduFakty - Uczę Nowocześnie”.

Przedsięwzięcie to  było  kontynuacją  kolejnego cyklu regionalnych  spotkań  z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Czytaj więcej...

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Konstytucja 3 Maja, czyli Ustawa Rządowa - była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona  na Sejmie Czteroletnim  3 maja w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Tadeusz Różewicz (ur. 9 października 1921 roku w Radomsku, zm. 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu) – jeden z najwybitniejszych i najwyżej cenionych polskich poetów współczesnych, a także prozaik, dramaturg, eseista i  scenarzysta.
Od lat wymieniano go wśród pisarzy, którzy powinni zostać uhonorowani literackim Noblem.

Kanonizacja – (łac. canonizatio ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości.
Kanonizacja bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego - ogłoszona  podczas konsystorza pod przewodnictwem papieża Franciszka.

Czytaj więcej...

Rok 2014 w woj. podkarpackim poświęcony Rodzinie Ulmów.

Zgodnie z uchwałą radnych sejmiku woj. podkarpackiego rok 2014 ogłoszono w tym regionie Rokiem Rodziny Ulmów. Mija  70 lat od tragicznej śmierci rodziny Ulmów, którą Niemcy zamordowali za udzielanie pomocy Żydom.

WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (między 21 marca a 25 kwietnia).

Czytaj więcej...

18 kwietniia obchodzony jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW, wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym.
Głownym celem tego święta jest  przybliżenie społeczeństwu wagi problematyki dziedzictwa kulturowego oraz prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu w kraju i na całym  świecie.

"Mamy tylko jedną Ziemię
a jej przyszłość zależy od
każdego na pozór niewielkiego
ludzkiego działania, zależy
od każdego z nas"  [Florian Plit]

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku.

W tym roku Światowy Dzień Ziemi  będziemy obchodzić  22 kwietnia.
Jest to wychowawcza i dobroczynna  akcja prowadzona corocznie wiosną, której celem jest promowanie postaw ekologicznych i ochrony środowiska w społeczeństwie.

Czytaj więcej...

„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na.

Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego,
co się tej
nadziei może sprzeciwiać”  [Jan Paweł II] 

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki.
Od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku - papież.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) – święto obchodzone corocznie 2 kwietnia.
Ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu.

Szczegółowe badania dają nadzieję na coraz skuteczniejsze terapie dzieci z autyzmem. Mózg niemowlęcia jest jeszcze plastyczny i można wpłynąć na zmiany w jego budowie. Ważna jest jednak szybka diagnoza i jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii.

Czytaj więcej...

Magazyn EduFakty - Uczę Nowocześnie zawiera:

 - pomysły na lekcje z użyciem nowych technologii
 - bogaty serwis prawny

Materiały te można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej       http://edufakty.pl/archiwum/

Pierwszy dzień wiosny, obchodzony jest w dniu równonocy wiosennej, który najczęściej przypada  21 marca lub dnia poprzedniego , w zależności gdzie jest obserwowana. W XXI wieku wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczyna się zwykle 21 lub 20 marca.

Czytaj więcej...

W dniach 3-9 marca obchodzony jest na całym świecie tydzień e-książki. Zainicjowane w 2004 roku święto ma na celu promocję i popularyzację e-czytania.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) – coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej...

11 lutego 2014 roku w sali wystawowo-konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu miało miejsce otwarcie wystawy - GRAFIKA Grzegorza Gerby.
Grzegorz Gerba jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu oraz Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Aktualnie nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu. Zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem, malarstwem, edukacją plastyczną.

Wystawa jest dostępna dla zainteresowanych  w godzinach pracy Biblioteki.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje od 24 lutego do 1 marca 2014 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Kluczowym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Czytaj więcej...

650 lat temu - w dokumencie z 12 maja 1364 roku - król Kazimierz Wielki powołał do życia Akademię Krakowską i wymienił zawód stacjonariusza - osoby, która była odpowiedzialna za wytwarzanie ksiąg.
Organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy postanowiły, że rok 2014 będzie Rokiem Czytelnictwa.

Czytaj więcej...

24 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu.
W obecnych czasach nie można wyobrazić sobie życie bez mediów. Radio, prasa, telewizja oraz Internet to nieodłączna część naszych działań każdego dnia.

Czytaj więcej...

Rok 2014 jest w Tarnobrzegu Rokiem Stanisława Piętaka,  jednego z najwybitniejszych poetów okresu międzywojennego. W styczniu br. przypada 50. rocznica jego tragicznej śmierci.

Czytaj więcej...

Roman Stanisław Dmowskiego (ur. 9 sierpnia 1864, zm. 2 stycznia 1939), polityk i współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego), główny ideolog polskiego nacjonalizmu. Polski działacz niepodległościowy.

Rok Szkoły w Ruchu - akcja "Ćwiczyć każdy może" przedłużona do końca grudnia!

Czytaj więcej...

Andrzejki przypadają na noc z 29 na 30 listopada, w wigilię św. Andrzeja.
Według dawnych wierzeń ta noc miała moc magiczną, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości.

Czytaj więcej...

„Ruch jest życiem - życie jest ruchem” /A. Senger/

Bezpieczny wypoczynek - dbanie o bezpieczny wypoczynek to  stworzenie takich mechanizmów, które pozwolą na bezpieczne spędzanie  wakacji i ferii. Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest w  czasie wolnym od zajęć szklonych, np. w wakacje lub ferie zimowe w  formie obozów lub kolonii. Powinien być świadomym działaniem  zmierzającym do poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i pomaga rozwijać  różnego rodzaju zainteresowania i pasje, zgodnie z potrzebami dzieci i  młodzieży. Wypoczynek uzupełnia pracę szkoły, pomaga zdobywać  doświadczenia...  / źródło - MEN/

Czytaj więcej...


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here