Aktualności

 Święto obchodzone 18 maja ustalone w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM, International Council of Museums), działającą przy UNESCO.

Polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788 roku.

 19 kwietnia przypada 70 rocznica powstania w getcie warszawskim.

19.04.1943 roku  - zbrojne wystąpienie podziemnych żydowskich  formacji, które wybuchły na terenie warszawskiego getta pod koniec jego likwidacji przez Niemców w trakcie Operacji Reinhard (akcja zagłady Żydów polskich).

"Teatr - to aktywna refleksja człowieka nad samym sobą".   [Novalis]

27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru

20 marca 2013r. odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu konferencja „Cyfrowa szkoła - czyli jaka?”, zorganizowana z magazynem „EduFakty - Uczę Nowocześnie”, Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wraz z serwisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

Czytaj więcej...

„Poezja prowadzi od znanego ku nieznanemu”   [Georges Bataille]

21 marca obchodzimy Światowy Dzień PoezjiW Bieszczadach trwa Karpacki Rok Żubra.
W tym roku mija 50 lat od chwili sprowadzenia żubrów w Bieszczady.
Kapituła Stowarzyszenia Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody ogłosiła  2013 Rokiem Karpackiego Żubra.

 
Stanisław Pawłowski (ur. 11 maja 1910 roku w Łodzi, zm. 2 czerwca 1992 roku w Warszawie) – polski geolog i geofizyk.
pomnik_pawl [Pomnik prof. S. Pawłowskiego w Tarnobrzegu]

Rok Profesora Stanisława Pawłowskiego przypada w 60 rocznicę odkrycia złóż siarki oraz 50-lecia powstania zarządu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Tarnobrzegu.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Sprawiedliwości od 25 lutego do 2 marca organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Głównym  celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Szczegółowe informacje i adresy ośrodków na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/informator-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

Czytaj więcej...

„Wieczna pokora w łzach i krwi – przed Bogiem;
Bunt nieśmiertelny w łzach i krwi – przed wrogiem
To los nasz – zakon – to nasze sumienie,
Przeszłość i chwała. Przyszłości zbawienie.”   Zygmunt Krasiński

Czytaj więcej...

Biblioteka zaprasza na zajęcia biblioteczne uczniów szkół podstawowych,  gimnazjów i  ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 roku w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do wiosny 1864r. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek.
Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską.

Czytaj więcej...

zycir_rel2

W grudniu 2012 r. ukazała się książka dr Lucyny Łysiak-Kosowskiej pt: ,,Życie religijne w dekanacie Miechocin w latach 1918-1939". Jest to rozprawa o charakterzehistoryczno-socjologicznym, zawierająca analizę postaw religijno-moralnych katolików dekanatu Miechocin.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

14 grudnia br. w BP w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie nauczyciela twórcy Jana Olka autora wierszy nieznanych dotychczas szerszemu gronu.

Czytaj więcej...

BP w Tarnobrzegu  zaprasza do galerii na wystawę fotograficzną  „Spacer po Lwowie” autorstwa Sabiny Olszewskiej.
Ekspozycja zawiera  barwne fotografie: uliczek,  ciekawych zabytków, niepowtarzalnych wnętrz kościołów - pełnego kontrastów Lwowa.

lwow

Czytaj więcej...

„Nie ma ludzi odpornych na nieprawidłowe żywienie. Są tylko bardziej lub mniej wrażliwi…”  [A. Międzobrodzka]

Czytaj więcej...

"Ludzki umysł jest ideą ludzkiego ciała" 
                                            Spinoza

Polecamy interesujące publikacje dotyczące pracy z dzieckiem autystycznym

10 października 2012r. odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu konferencja „Mobilna edukacja w XXI wieku”, zorganizowana wspólnie z Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Elektroniczną Biblioteką Pedagogiczną SBP i czasopismo „EduFakty-Uczę Nowocześnie”.
Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, dr Mirosław Karapyta.

Konferencja była kontynuacją projektu, realizowanego w 2012 roku w czternastu bibliotekach pedagogicznych w Polsce, pod patronatem Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Na stronach serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP jest już dostępny pierwszy numer „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy” –
ogólnopolskiego, bezpłatnego czasopisma online, które powstało z myślą o pracownikach bibliotek pedagogicznych i szkolnych.

Czytaj więcej...

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”    /Janusz Korczak/

Czytaj więcej...

"W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej,
kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia,
i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej,
stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć
ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego (…)"    /Rota Przysięgi AK/

Czytaj więcej...

5 marca rozpoczął się Światowy Tydzień eKsiążki

b „Oto i ona! Wolna i żywa... wciąż rośnie i rozwija się...
ma miliony przyjaciół,  a wierna jej globalna społeczność odwiedza ją każdego dnia…”  /Wikipedia/

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu  wraz ze Stowarzyszeniem Sympatyków Piłki Nożnej „Złota Siarka" zorganizowała 1 marca br. 
w godzinach popołudniowych uroczystość poświęconą obchodom Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Czytaj więcej...

1 marca  - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto państwowe
poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku [Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160].

Polecamy zestawienie bibliograficzne - "Żołnierze Wyklęci"

Multimedia odgrywają  ważną rolę w procesie edukacji. Aktualnie istnieje wiele programów, które pomagają uczniom w codziennej pracy. Dzięki zastosowaniu multimediów można wypracować odpowiednie środki, które w dużym stopniu ułatwiają uczenie się i pogłębianie swoich wiadomości.

Czytaj więcej...

"...Proszę niech ze mną za raz me rymy nie giną, ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną..." /J. Kochanowski/

ksia 
21 lutego obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

Czytaj więcej...

"Nie wejdziesz - mówi kamień.
Brak ci zmysłu udziału.
Żaden zmysł nie zastąpi ci udziału.
Nawet wzrok wyostrzony aż do wszechwidzenia
nie przyda ci się na nic bez zmysłu udziału.
Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu,
ledwie jego zawiązek, wyobraźnię"     /Wisława Szymborska/

zmysl

 

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
zorganizowała 25 stycznia 2012r. konferencję
„Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży” dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Podczas konferencji omówiono zagadnienia:

- Zachowania patologiczne wśród dzieci i młodzieży  a substancje psychoaktywne – wykład Andrzej Barnaś, Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu Zespół ds. Prewencji KryminalnejNieletnich

- Profilaktyka zachowań ryzykownych –  wykład Agnieszka Kapica,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu

- Bliżej siebie, dalej od narkotyków – warsztaty Edyta Jurasz, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Nowej Dębie

- Zaprezentowanie nowości z zakresu uzależnień i zachowań patologicznych – Marta Król

Czytaj więcej...

korczak

Jestem nie po to, aby mnie kochali
i podziwiali, ale po to,
abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się
o świat, o człowieka.
” - Janusz Korczak

 

 

 

 

Czytaj więcej...


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here