Aktualności

Edukacja zdrowotna jest procesem opartym na naukowych zasadach, stwarzającym sposobność planowanego uczenia się, zmierzającym do umożliwienia jednostkom podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia i postępowanie zgodnie z nimi. Odpowiedzialność za ten bardzo złożony proces ponosi rodzina, system edukacji i społeczeństwo.  /źródło:Rezolucja Rady Wspólnoty Europejskiej/

Czytaj więcej...

BP w Tarnobrzegu zaprasza do galerii na wystawę „Fotografia jak życie…” autorstwa Bogdana Myśliwca.
Na różnorodnych fotografiach możemy podziwiać: obrazy dnia codziennego,  piękne pejzaże  z budzącą się do życia przyrodą.

fot_zyc   zrebak   raj
 Zapraszamy do zwiedzania od 10 lipca br. w godzinach pracy Biblioteki.

21 czerwca 2013 roku o godzinie 11.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyła się debata uczniów Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu.
Uczniowie dyskutowali na temat  ”Co znaczy być patriotą, czyli patriotyzm wczoraj i dziś”.

Spotkanie było także okazją do uczczenia 150 rocznicy bitwy pod Komorowem oraz przypomnienia osoby Juliusza Tarnowskiego i jego towarzyszy, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny w powstaniu styczniowym.
Nad przebiegiem spotkania czuwały: Małgorzata Kocoń – Biało, Joanna Łukasiewicz, Maria Pałkus.

Polecamy zestawienie bibliograficzne nt. Patriotyzm wczoraj i dziś.

23 czerwca -  święto będące wyrazem szacunku dla ojców.

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja to część programu Europy wolnej od dymu tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku.

Czytaj więcej...

 Święto obchodzone 18 maja ustalone w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM, International Council of Museums), działającą przy UNESCO.

Polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788 roku.

 19 kwietnia przypada 70 rocznica powstania w getcie warszawskim.

19.04.1943 roku  - zbrojne wystąpienie podziemnych żydowskich  formacji, które wybuchły na terenie warszawskiego getta pod koniec jego likwidacji przez Niemców w trakcie Operacji Reinhard (akcja zagłady Żydów polskich).

"Teatr - to aktywna refleksja człowieka nad samym sobą".   [Novalis]

27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru

20 marca 2013r. odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu konferencja „Cyfrowa szkoła - czyli jaka?”, zorganizowana z magazynem „EduFakty - Uczę Nowocześnie”, Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wraz z serwisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

Czytaj więcej...

„Poezja prowadzi od znanego ku nieznanemu”   [Georges Bataille]

21 marca obchodzimy Światowy Dzień PoezjiW Bieszczadach trwa Karpacki Rok Żubra.
W tym roku mija 50 lat od chwili sprowadzenia żubrów w Bieszczady.
Kapituła Stowarzyszenia Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody ogłosiła  2013 Rokiem Karpackiego Żubra.

 
Stanisław Pawłowski (ur. 11 maja 1910 roku w Łodzi, zm. 2 czerwca 1992 roku w Warszawie) – polski geolog i geofizyk.
pomnik_pawl [Pomnik prof. S. Pawłowskiego w Tarnobrzegu]

Rok Profesora Stanisława Pawłowskiego przypada w 60 rocznicę odkrycia złóż siarki oraz 50-lecia powstania zarządu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Tarnobrzegu.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Sprawiedliwości od 25 lutego do 2 marca organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Głównym  celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Szczegółowe informacje i adresy ośrodków na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/informator-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

Czytaj więcej...

„Wieczna pokora w łzach i krwi – przed Bogiem;
Bunt nieśmiertelny w łzach i krwi – przed wrogiem
To los nasz – zakon – to nasze sumienie,
Przeszłość i chwała. Przyszłości zbawienie.”   Zygmunt Krasiński

Czytaj więcej...

Biblioteka zaprasza na zajęcia biblioteczne uczniów szkół podstawowych,  gimnazjów i  ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 roku w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do wiosny 1864r. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek.
Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską.

Czytaj więcej...

zycir_rel2

W grudniu 2012 r. ukazała się książka dr Lucyny Łysiak-Kosowskiej pt: ,,Życie religijne w dekanacie Miechocin w latach 1918-1939". Jest to rozprawa o charakterzehistoryczno-socjologicznym, zawierająca analizę postaw religijno-moralnych katolików dekanatu Miechocin.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

14 grudnia br. w BP w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie nauczyciela twórcy Jana Olka autora wierszy nieznanych dotychczas szerszemu gronu.

Czytaj więcej...

BP w Tarnobrzegu  zaprasza do galerii na wystawę fotograficzną  „Spacer po Lwowie” autorstwa Sabiny Olszewskiej.
Ekspozycja zawiera  barwne fotografie: uliczek,  ciekawych zabytków, niepowtarzalnych wnętrz kościołów - pełnego kontrastów Lwowa.

lwow

Czytaj więcej...

„Nie ma ludzi odpornych na nieprawidłowe żywienie. Są tylko bardziej lub mniej wrażliwi…”  [A. Międzobrodzka]

Czytaj więcej...

"Ludzki umysł jest ideą ludzkiego ciała" 
                                            Spinoza

Polecamy interesujące publikacje dotyczące pracy z dzieckiem autystycznym

10 października 2012r. odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu konferencja „Mobilna edukacja w XXI wieku”, zorganizowana wspólnie z Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Elektroniczną Biblioteką Pedagogiczną SBP i czasopismo „EduFakty-Uczę Nowocześnie”.
Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, dr Mirosław Karapyta.

Konferencja była kontynuacją projektu, realizowanego w 2012 roku w czternastu bibliotekach pedagogicznych w Polsce, pod patronatem Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Na stronach serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP jest już dostępny pierwszy numer „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy” –
ogólnopolskiego, bezpłatnego czasopisma online, które powstało z myślą o pracownikach bibliotek pedagogicznych i szkolnych.

Czytaj więcej...

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”    /Janusz Korczak/

Czytaj więcej...

"W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej,
kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia,
i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej,
stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć
ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego (…)"    /Rota Przysięgi AK/

Czytaj więcej...


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here