Aktualności

Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki,  odbędzie w Tarnobrzegu od 5.11 do 6.11 br. w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, al. Niepodległości 2.

Czytaj więcej...

Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne organizuje kwestę na Stary Cmentarz w Miechocinie "na Piaskach" - najstarszą tarnobrzeską nekropolię.

Czytaj więcej...

„Ból rozstania może być Miłością, Powrotem, Czekaniem, Wspomnieniem...”  /Ks. Jan Twardowski/

Wszystkich Świętych (łac. festum omnium sanctorum) – rzymskokatolicka uroczystość  obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych.
2 listopada  Dzień Zaduszny - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych.

Czytaj więcej...

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia."  /Albert Eintstein /

28 października br. zmarł Tadeusz Mazowiecki

Czytaj więcej...

24 października obchodzimy Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju (ang. World Development Information Day)

Święto ustanowione na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1972 roku.

16 pażdziernika przypada 35.rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. "To było psychologiczne trzęsienie ziemi dla całego wschodu Europy"- powiedział wtedy austriacki kardynał Franz Koenig.

Czytaj więcej...

Książka, gdzie na zżółkłej karcie
Prawda jawi się otwarcie:
Pieśń niosąca pokrzepienie
Z pokolenia w pokolenie. (Wiktor Gomulicki)

Wiktor Teofil Gomulicki (pseud. Fantazy, ur. 17 października 1848 r. w Ostrołęce, zm. 14 lutego 1919 r. w Warszawie) – polski poeta, powieściopisarz, eseista, badacz historii Warszawy, kolekcjoner.
Jeden z najważniejszych twórców polskiego pozytywizmu.
17 października  przypada 165 rocznica urodzin pisarza.

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999 r.
Początkowo był to jeden dzień, od 2008 r. – cały październik.

Czytaj więcej...

E-learning jest formą nauczania, w której stosuje się różnorodne techniki elektronicznego przekazywania informacji. Szczególną rolę odgrywają tu techniki komputerowe.

Czytaj więcej...

Ukłon w stronę natury - chrońmy nasze lasy...

„Przyroda nie zna

nagrody ni kary,
zna tylko konsekwencje”   /R.Ingersoll/

W naszym kraju  Dzień Drzewa obchodzimy 10 października od około 2002 roku.  W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.

Czytaj więcej...

BP w Tarnobrzegu zaprasza do galerii na wystawę "Cudze chwalicie..." autorstwa Sabiny Olszewskiej.

bartosz_pom

 

Czytaj więcej...

Polona to od dziś najszybszy sposób na skorzystanie z zasobów znajdujących się z magazynach Biblioteki Narodowej. Każdego dnia wykonuje się dziesiątki tysięcy skanów i fotografii, tak by jak najszybciej w pełni otworzyć dostęp do zbiorów.

Czytaj więcej...

Sławomir Mrożek (ur. 29 czerwca 1930 w Borzęcinie, zm. 15 sierpnia 2013 w Nicei) – polski dramatopisarz, prozaik oraz rysownik.
Autor wielu satyrycznych opowiadań i utworów dramatycznych o tematyce filozoficznej, politycznej, obyczajowej i psychologicznej. Jako dramaturg zaliczany jest do nurtu teatru absurdu.

Czytaj więcej...

22.09 Początek Astronomicznej Jesieni

Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową temperaturą, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużymi w skali roku opadami atmosferycznymi.

17 września 1939 r. o świcie dopełnił się los Rzeczypospolitej . Kraj został zaatakowany przez ZSRR.

  Bruno Jasieński właściwie Wiktor Bruno Zysman (21.07.1901-17.09.1938), poeta, prozaik, dramatopisarz, współtwórca polskiego futuryzmu.
17 września  przypada 75. rocznica śmierci poety.

Edukacja zdrowotna jest procesem opartym na naukowych zasadach, stwarzającym sposobność planowanego uczenia się, zmierzającym do umożliwienia jednostkom podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia i postępowanie zgodnie z nimi. Odpowiedzialność za ten bardzo złożony proces ponosi rodzina, system edukacji i społeczeństwo.  /źródło:Rezolucja Rady Wspólnoty Europejskiej/

Czytaj więcej...

BP w Tarnobrzegu zaprasza do galerii na wystawę „Fotografia jak życie…” autorstwa Bogdana Myśliwca.
Na różnorodnych fotografiach możemy podziwiać: obrazy dnia codziennego,  piękne pejzaże  z budzącą się do życia przyrodą.

fot_zyc   zrebak   raj
 Zapraszamy do zwiedzania od 10 lipca br. w godzinach pracy Biblioteki.

21 czerwca 2013 roku o godzinie 11.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyła się debata uczniów Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu.
Uczniowie dyskutowali na temat  ”Co znaczy być patriotą, czyli patriotyzm wczoraj i dziś”.

Spotkanie było także okazją do uczczenia 150 rocznicy bitwy pod Komorowem oraz przypomnienia osoby Juliusza Tarnowskiego i jego towarzyszy, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny w powstaniu styczniowym.
Nad przebiegiem spotkania czuwały: Małgorzata Kocoń – Biało, Joanna Łukasiewicz, Maria Pałkus.

Polecamy zestawienie bibliograficzne nt. Patriotyzm wczoraj i dziś.

23 czerwca -  święto będące wyrazem szacunku dla ojców.

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja to część programu Europy wolnej od dymu tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku.

Czytaj więcej...

 Święto obchodzone 18 maja ustalone w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM, International Council of Museums), działającą przy UNESCO.

Polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788 roku.

 19 kwietnia przypada 70 rocznica powstania w getcie warszawskim.

19.04.1943 roku  - zbrojne wystąpienie podziemnych żydowskich  formacji, które wybuchły na terenie warszawskiego getta pod koniec jego likwidacji przez Niemców w trakcie Operacji Reinhard (akcja zagłady Żydów polskich).

"Teatr - to aktywna refleksja człowieka nad samym sobą".   [Novalis]

27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru

20 marca 2013r. odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu konferencja „Cyfrowa szkoła - czyli jaka?”, zorganizowana z magazynem „EduFakty - Uczę Nowocześnie”, Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wraz z serwisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

Czytaj więcej...

„Poezja prowadzi od znanego ku nieznanemu”   [Georges Bataille]

21 marca obchodzimy Światowy Dzień PoezjiW Bieszczadach trwa Karpacki Rok Żubra.
W tym roku mija 50 lat od chwili sprowadzenia żubrów w Bieszczady.
Kapituła Stowarzyszenia Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody ogłosiła  2013 Rokiem Karpackiego Żubra.

 
Stanisław Pawłowski (ur. 11 maja 1910 roku w Łodzi, zm. 2 czerwca 1992 roku w Warszawie) – polski geolog i geofizyk.
pomnik_pawl [Pomnik prof. S. Pawłowskiego w Tarnobrzegu]

Rok Profesora Stanisława Pawłowskiego przypada w 60 rocznicę odkrycia złóż siarki oraz 50-lecia powstania zarządu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Tarnobrzegu.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Sprawiedliwości od 25 lutego do 2 marca organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Głównym  celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Szczegółowe informacje i adresy ośrodków na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/informator-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

Czytaj więcej...

„Wieczna pokora w łzach i krwi – przed Bogiem;
Bunt nieśmiertelny w łzach i krwi – przed wrogiem
To los nasz – zakon – to nasze sumienie,
Przeszłość i chwała. Przyszłości zbawienie.”   Zygmunt Krasiński

Czytaj więcej...

Biblioteka zaprasza na zajęcia biblioteczne uczniów szkół podstawowych,  gimnazjów i  ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 roku w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do wiosny 1864r. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek.
Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską.

Czytaj więcej...

zycir_rel2

W grudniu 2012 r. ukazała się książka dr Lucyny Łysiak-Kosowskiej pt: ,,Życie religijne w dekanacie Miechocin w latach 1918-1939". Jest to rozprawa o charakterzehistoryczno-socjologicznym, zawierająca analizę postaw religijno-moralnych katolików dekanatu Miechocin.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here