Aktualności

14 grudnia br. w BP w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie nauczyciela twórcy Jana Olka autora wierszy nieznanych dotychczas szerszemu gronu.

Czytaj więcej...

BP w Tarnobrzegu  zaprasza do galerii na wystawę fotograficzną  „Spacer po Lwowie” autorstwa Sabiny Olszewskiej.
Ekspozycja zawiera  barwne fotografie: uliczek,  ciekawych zabytków, niepowtarzalnych wnętrz kościołów - pełnego kontrastów Lwowa.

lwow

Czytaj więcej...

„Nie ma ludzi odpornych na nieprawidłowe żywienie. Są tylko bardziej lub mniej wrażliwi…”  [A. Międzobrodzka]

Czytaj więcej...

"Ludzki umysł jest ideą ludzkiego ciała" 
                                            Spinoza

Polecamy interesujące publikacje dotyczące pracy z dzieckiem autystycznym

10 października 2012r. odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu konferencja „Mobilna edukacja w XXI wieku”, zorganizowana wspólnie z Sekcją Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Elektroniczną Biblioteką Pedagogiczną SBP i czasopismo „EduFakty-Uczę Nowocześnie”.
Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, dr Mirosław Karapyta.

Konferencja była kontynuacją projektu, realizowanego w 2012 roku w czternastu bibliotekach pedagogicznych w Polsce, pod patronatem Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Na stronach serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP jest już dostępny pierwszy numer „Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy” –
ogólnopolskiego, bezpłatnego czasopisma online, które powstało z myślą o pracownikach bibliotek pedagogicznych i szkolnych.

Czytaj więcej...

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”    /Janusz Korczak/

Czytaj więcej...

"W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej,
kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia,
i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej,
stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć
ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego (…)"    /Rota Przysięgi AK/

Czytaj więcej...

5 marca rozpoczął się Światowy Tydzień eKsiążki

b „Oto i ona! Wolna i żywa... wciąż rośnie i rozwija się...
ma miliony przyjaciół,  a wierna jej globalna społeczność odwiedza ją każdego dnia…”  /Wikipedia/

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu  wraz ze Stowarzyszeniem Sympatyków Piłki Nożnej „Złota Siarka" zorganizowała 1 marca br. 
w godzinach popołudniowych uroczystość poświęconą obchodom Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Czytaj więcej...

1 marca  - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto państwowe
poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku [Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160].

Polecamy zestawienie bibliograficzne - "Żołnierze Wyklęci"

Multimedia odgrywają  ważną rolę w procesie edukacji. Aktualnie istnieje wiele programów, które pomagają uczniom w codziennej pracy. Dzięki zastosowaniu multimediów można wypracować odpowiednie środki, które w dużym stopniu ułatwiają uczenie się i pogłębianie swoich wiadomości.

Czytaj więcej...

"...Proszę niech ze mną za raz me rymy nie giną, ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną..." /J. Kochanowski/

ksia 
21 lutego obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

Czytaj więcej...

"Nie wejdziesz - mówi kamień.
Brak ci zmysłu udziału.
Żaden zmysł nie zastąpi ci udziału.
Nawet wzrok wyostrzony aż do wszechwidzenia
nie przyda ci się na nic bez zmysłu udziału.
Nie wejdziesz, masz zaledwie zamysł tego zmysłu,
ledwie jego zawiązek, wyobraźnię"     /Wisława Szymborska/

zmysl

 

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
zorganizowała 25 stycznia 2012r. konferencję
„Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży” dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

Podczas konferencji omówiono zagadnienia:

- Zachowania patologiczne wśród dzieci i młodzieży  a substancje psychoaktywne – wykład Andrzej Barnaś, Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu Zespół ds. Prewencji KryminalnejNieletnich

- Profilaktyka zachowań ryzykownych –  wykład Agnieszka Kapica,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu

- Bliżej siebie, dalej od narkotyków – warsztaty Edyta Jurasz, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” w Nowej Dębie

- Zaprezentowanie nowości z zakresu uzależnień i zachowań patologicznych – Marta Król

Czytaj więcej...

korczak

Jestem nie po to, aby mnie kochali
i podziwiali, ale po to,
abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się
o świat, o człowieka.
” - Janusz Korczak

 

 

 

 

Czytaj więcej...


"Nie pytajmy, co może dla nas zrobić ojczyzna, pytajmy co my możemy dla niej uczynić”.

 /John Fitzgerald Kennedy/

Publikacje z zakresu wychowania patriotycznego

1. Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010, sygn. 98298
Książka zawiera zbiór tekstów, w których autorzy podejmują naukową dyskusję nad współczesnym dzieciństwem, jego rzeczywistością, ideałem, kontekstami oraz propozycjami nowego modelu edukacji. Książka adresowana jest do studentów pedagogiki, do nauczycieli i wychowawców i do wszystkich, których troską i powinnością są sprawy dzieci i edukacji.

2. Kocham i sławię cię, Polsko : scenariusze uroczystości patriotycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów / Stefania Pietrowiak, Alicja Wysocka. - Warszawa : "Adam", 2008, sygn. 94494
Publikacja zawiera przykłady i propozycje kilkunastu scenariuszy uroczystości szkolnych krzewiących w uczniach ducha patriotyzmu i szacunek dla Ojczyzny, kształtujących postawy obywatelskie młodego pokolenia.
Scenariusze z wychowania patriotycznego przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

3. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. 96154
Książka „W świecie wielkiej i małej Ojczyzny” jest dwudziestym tomem serii Nauczyciele – Nauczycielom wydawanej od roku 1996 w Oficynie Wydawniczej „Impuls”. Mimo różnorodności stylów, sposobów dowodzenia oraz ilustrowania swoich przekonań i racji, publikacja jest spójna, merytorycznie ważna i potrzebna współczesnej szkole. Słowa, jak wezbrana rzeka, płyną tu niosąc smak, zapach i piękno polskiej ziemi. Poddajmy się ich sile i… urokowi.
Do ostatniego tomu dołączony został dar niezwykły – odpisy dwóch listów papieża Jana Pawła II, który przesłał cenne wyrazy uznania i podziękowania za wysłanie do Watykanu książki z serii „Nauczyciele – Nauczycielom”.

Czytaj więcej...

Warto przeczytać!psych2

Publikacja w rozległym kontekście teoretycznym, wyznacza ramy działań, przed jakimi staje psycholog szkolny oraz określa niezbędne kompetencje i umiejętności, dzięki którym może on sprostać tym wyzwaniom. Odnosi się także do zasad i ograniczeń współpracy z instytucjami pozaszkolnymi.

Czytaj więcej...

„Agresywne zachowania utrwalone u dzieci kilkuletnich mają tendencję do utrzymania się. Im później rozpoczyna się edukację w tym zakresie, tym mniejsza jej skuteczność. Z tego wniosek, że należy reagować natychmiast. Powstrzymać złe zachowania i pokazywać inne już u dzieci trzyletnich”     /Elżbieta Zubrzycka/

przemoc

Książka adresowana do dzieci, rodziców, wychowawców i nauczycieli

Czytaj więcej...

Organizacja nauczania i wychowania w formach pozalekcyjnych

Zajęcia pozalekcyjne pełnią istotną rolę w procesie wychowania dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczyniają się do rozwoju i pogłębiania ich zainteresowań.
Formy pozalekcyjne uczą samodzielnego gospodarowania czasem pozostającym po wypełnieniu obowiązków związanych z lekcjami.

Czytaj więcej...

"Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych"  /Konfucjusz/

- Sześciolatek w szkole                                       skanuj

- Szkoła z pasją

 

Zapraszamy do zwiedzania nowych ekspozycji  od 15.09.2011 r. w godz. pracy biblioteki

Nigdy za wiele na temat bezpieczeństwa. Wiek i nabyte kwalifikacje, czy doświadczenie nie mają nic do rzeczy.

Zaprezentowane poniżej  publikacje  są wskazówką, że bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia, gwarancje  zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb w życiu każdego człowieka obojętnie w jakim miejscu znajdujemy się : w domu, pracy, na ulicy, podróży itp.

Czytaj więcej...

„ Twórczość artystyczna jest charakterystyczną formą integracji człowieka ze światem kultury. Każdy ma prawo do rozwoju zdolności własnych i dyspozycji twórczych, nie każdy jednak ma w tym zakresie identyczne warunki”. Leszek Ploch

Dla uzupełnienia tematu  zestawienie bibliograficzne - „Arteterapia”

"Czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu kim jesteśmy i kim możemy się stać..." Urszula K. Legumin

Biblioterapia (ang. bibliotherapy, reading therapy) - dział terapii zajęciowej wykorzystującej użycie wyselekcjonowanych materiałów  czytelniczych jako pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii, a także poradnictwo w rozwiązywaniu różnych problemów osobistych przez  odpowiednie czytanie trafnie  dobranej lektury.

Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek i czasopism dla regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka. Bada również możliwości profilaktycznego traktowania książki i czytelnictwa w szerszych zbiorowościach społecznych.

Wyróżniamy trzy rodzaje biblioterapii:
-instytucjonalną - stosowaną przez lekarzy w stosunku do pacjentów "zinstytucjonalizowanych", najczęściej chorych psychicznie
- kliniczną - praktykowaną w dobrowolnych grupach pacjentów z problemami emocjonalnymi, jej głównym celem jest "wejrzenie w siebie" i doprowadzenie do zmiany sytuacji psychologicznej pacjenta
- wychowawczą (rozwojową) - w której stosuje się książki (materiały) wyobrażeniowe i dydaktyczne dostosowane do osób zdrowych, ale borykających się z problemami wychowawczymi (rozwojowymi).Ten rodzaj biblioterapii może być prowadzony w szkołach (np. w bibliotece lub świetlicy) i ma za zadanie wspierać rozwój, samorealizację i zdrowie psychiczne uczniów.

Warto zapoznać się z interesującymi publikacjami

Czytaj więcej...

Warto zobaczyć filmy przybliżające  tematy eutanazji, asertywności i kinezjologii

Czytaj więcej...

"Mała ojczyzna to między innymi krajobraz.
Trwałe, stałe elementy krajobrazu, które
towarzyszą człowiekowi od dzieciństwa,
a towarzyszyły też rodzicom i dziadom
mają najwyższą wartość.”
(M. Lipok-Bierwiaczonek, Krajobraz małej ojczyzny)

Warto przypomnieć  zasłużonych pedagogów regionu tarnobrzeskiego

Czytaj więcej...

Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) jest jedyną kobietą, którą uhonorowano Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach naukowych. W 1903 roku wspólnie z mężem Piotrem Curie i fizykiem Henri Becquerelem otrzymała Nobla z fizyki za badania nad promieniotwórczością.
W 1911 r. za odkrycie nowych pierwiastków: polonu i radu, nagrodzono ją Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm RP postanowił  oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, ogłaszając 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

Maria Skłodowska-Curie – życie i  dorobek naukowy

 

W języku polskim żyć postanowiłem,
choć jestem dla niej nieznaczącym pyłem”
Cz. Miłosz

 

Czesław Miłosz (1911-2004) wybitny polski poeta prozaik, eseista i tłumacz. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów  w Polsce i USA. W 1980 roku otrzymał literacką nagrodę Nobla.
100 rocznica urodzin poety została wpisana do kalendarium rocznic obchodzonych przez UNESCO ROKIEM MIŁOSZA - świętowany ma być nie tylko w Polsce i na Litwie, ale także w USA, Francji, Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i wielu innych krajach.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

Czesław Miłosz - życie i twórczość 

 

"Bądź z serca pozdrowiona,
Ojczysta święta mowo!
Niby łańcuchem złotym
Wiąże nas twoje słowo
"

Leopold Staff

Święto obchodzone 21.02.2011r. pod patronatem UNESCO celem podkreślenia różnorodności językowej świata, a także zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. Wiodącym tematem tegorocznych obchodów  Dnia są "Technologie informacyjne i komunikacyjne dla ochrony i promocji języków i różnorodności językowej"

Polecamy zestawienia bibliograficzne:

- Chrońmy polszczyznę
- Język jest giętki...

Książki elektroniczne, a właściwie urządzenia i oprogramowanie do ich pobierania i odtwarzania, mają szereg zalet:

Czytaj więcej...

Polecamy interesujące zbiory multimedialne

Multimedia to źródło różnorodnych informacji i narzędzi rozwoju intelektualnego uczniów. Pozwalają spostrzegać obiekty, procesy i zjawiska w sposób możliwie wierny, z uwzględnieniem właściwości poznawanej rzeczywistości.  Dzięki nim można pokazać zarówno obiekty i zjawiska odległe w czasie i przestrzeni, jak też współczesne, ale niedostępne w naszej bezpośredniej obserwacji.

Czytaj więcej...


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here