Aktualności

Polecamy interesujące zbiory multimedialne

Multimedia to źródło różnorodnych informacji i narzędzi rozwoju intelektualnego uczniów. Pozwalają spostrzegać obiekty, procesy i zjawiska w sposób możliwie wierny, z uwzględnieniem właściwości poznawanej rzeczywistości.  Dzięki nim można pokazać zarówno obiekty i zjawiska odległe w czasie i przestrzeni, jak też współczesne, ale niedostępne w naszej bezpośredniej obserwacji.

Czytaj więcej...

Baza Bibliograficzna BP w Tarnobrzegu

Baza bibliograficzna zawiera ponad 11000 opisów bibliograficznych z  około 80 tytułów czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Ponadto zawiera wybrane opisy bibliograficzne  wydawnictw zwartych z zakresu pedagogiki, psychologii i regionu. Jest uzupełniana na bieżąco i umożliwia szybki dostęp do aktualnych informacji.

Baza bibliograficzna jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych poprzez stronę http://bibtg.pbw.org.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker5/prlogin.w 
po zalogowaniu się jako anonim.

 Baza ta zastąpiła tradycyjne kartoteki zagadnieniowe.


"Nie wyzbywajcie się ojcowizny (rzecze oracz) jaką pozostawili
nam przodkowie, wszak jest w niej ukryty skarb"                La Fontaine
                                                                                                                                                           
                                                                                  

Czytaj więcej...


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here