Aktualności

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Został zainaugurowany przez wiceminister edukacji Teresę Wargocką w Rzeszowie.

Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata.

Zob. Regulamin i szczegóły KONKURSU Wolontariusz Roku” 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników wprowadziliśmy opcję elektronicznego składania dezyderatów. Jeżeli mają Państwo propozycje zakupów zbiorów bibliotecznych, prosimy o  wypełnienie formularza „Zaproponuj do zbiorów” zamieszczonego na stronie WWW. Otrzymane dezyderaty są rejestrowane i uwzględniane przy tworzeniu listy zakupu.

Czytaj więcej...

„Życie ma tak wiele barw
radość smutek śmiech i łzy
trzeba umieć czerpać z nich
to co daje żyć …” /Magda Durecka/

zdjw

30 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy II Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli - „Życie ma tak wiele barw".

Czytaj więcej...

25 i 26 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyły się warsztaty III stopnia z zakresu biblioterapii. 

Szkolenie zorganizowała Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu przy współpracy z Biblioteką.

Zajęcia prowadziła: dr Wanda Matras-Mastalerz - pracownik naukowy Katedry Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu.
Uczestnikami warsztatów byli: nauczyciele języka polskiego, wychowania przedszkolnego, bibliotekarze szkolni oraz bibliotekarze bibliotek pedagogicznych.

Uczestnicy poznali zasady tworzenia scenariuszy i programów biblioterapeutycznych stanowiących bazę do samodzielnego wykorzystania w praktyce edukacyjnej. Program warsztatów był zbieżny z opublikowanymi przez MEN priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017 (upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie postaw, wychowanie do wartości).

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

zaprasza na otwarcie  wystawy II POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI NAUCZYCIELI

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Pawła Bartoszka oraz Prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba

30 listopada 2016 r. godz. 13.00

w programie promocja książki Lucyny Łysiak-Kosowskiej - "Legendy i opowieści niezwykłe w widłach Wisły i Sanu"

Biblioteka Narodowa udostępnia czytelnikom bezpłatnie szereg wiodących, międzynarodowych baz zawierających pełne teksty artykułów, dysertacji, bibliografii, tekstów źródłowych, specjalistycznych słowników i innych zasobów potrzebnych w pracy naukowej w dziedzinie humanistyki. Udostępniamy także archiwa krajowych dzienników, wycinków prasowych oraz bazę prawniczą LEXSigma.

zob. szczegółY:Zasoby informacyjne online

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest 10 września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. 

Czytaj więcej...

leg kul

Już 1 września br. staruje projekt Kultura Na Widoku, dający dostęp do 1000 utworów w cyfrowej wersji – książek, filmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po muzeach świata.

Czytaj więcej...

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” /Z. Nałkowska/

 77 lat temu wybuchła II wojna światowa

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski.

Czytaj więcej...

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

- Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

- Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Harmonogram realizacji zadań wynikający z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –
„Bezpieczna+” w 2016 r.

zob. 

Harmonogram programu Bezpieczna na rok 2016

W Polsce 27 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, która co roku jest przyczyną 2% zgonów. Według WHO na całym świecie żyje z nią aż 422 mln ludzi.

Czytaj więcej...

W związku z planowaną realizacją projektu "Podkarpackie e–biblioteki pedagogiczne" uprzejmie prosimy naszych czytelników  o wypełnienie krótkiej ankiety do 3 lipca br., która  pozwoli poznać Wasze opinie  oraz ocenić przydatność planowanych do wdrożenia nowych e-usług.

Ankieta jest anonimowa.

 Link do ankiety:

 Analiza potrzeb czytelników

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w piątek, 17 czerwca br. wzięła udział w inauguracyjnym posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Na spotkaniu obecni byli także polscy i ukraińscy członkowie Rady, powołani przez Premiera RP i Premiera Ukrainy.

zob. Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2016 r. 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje, że rusza nabór wniosków w Programie wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” - 2016 rok.

Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków znajdują się na stronie: WROTA PODKARPACKIE

Rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Bezpieczna Woda” poświęconej bezpieczeństwu w wodzie oraz nad wodą podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Opracowano plakaty i ulotki dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz  organizatorów wypoczynku. Przygotowane materiały przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego obchodzony jest od 1972 roku. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

letnia czyt 
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu udostępniła 1 czerwca br. Letnią Czytelnię.
Zapraszamy mieszkańców do korzystania z codziennej prasy, kolorowych magazynów oraz interesującej lektury
na wolnym powietrzu - wśród szumiących drzew i ciepłych promieni słońca.


16 czerwca w większości miast przeprowadzane jest masowe uwalnianie książek, połączone z zakrojoną na szeroką skalę akcją informacyjną. Dzięki zaprzyjaźnionym i przychylnie nastawionym użytkownikom do idei bookcrossingu mediom akcja odbije się szerokim echem w całej Polsce, stając się ważnym krokiem na drodze do lepszej przyszłości. Lepszej - bo pełnej uwolnionych książek i zaczytanych w nich ludzi.

zob. szczwgóły:Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek 


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here