Aktualności

Zapraszamy na Tydzień Bibliotek pod hasłem  „Biblioteka. Oczywiście!”

Głównym jego celem promocja czytelnictwa i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Czytaj więcej...

3 maja
W tym roku przypada 226 rocznica uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku, regulowała prawo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii i szlachty.
Autorami Konstytucji byli: Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Czytaj więcej...

21 kwietnia br. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu został przeprowadzony Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”.
Do testu półfinałowego przystąpili uczniowie z powiatów: Tarnobrzeg, Stalowa Wola i Nisko. Łącznie pisało test 42 uczniów w 14 drużynach, w tym 21 osób z klas 1-3 oraz 21 z klas 4-6.

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu oraz Klub Inteligencji Katolickiej
zapraszają
na Tydzień Historyczny „KONSTYTUCJA 3 MAJA”

 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Uwaga!

Zmiany w   programie Tygodnia Historycznego -  KONSTYTUCJA 3 MAJA

27.04.2017  godz.17.00  - Poezja i polityka. Konstytucja 3 maja - refleksje poetów  epoki - Grzegorz Kociuba

28.04.2017 godz.17.00  -  Wojna z Konstytucją 3 maja –  Jan Grandys

 

liga

„Wielka Liga Czytelników” jest to projekt czytelniczy skierowany do uczniów klas 1 - 6 szkół podstawowych.  Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” z siedzibą w Katowicach. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, a w naszym regionie Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 oraz w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Czytaj więcej...

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega.
Uczestnicy wykonują prace, w których zaprezentują sylwetki i działalność wybitnych ludzi związanych z rejonem powiatu tarnobrzeskiego, działających dla dobra społeczności lokalnej na różnych polach: społecznym, kultury, nauki, sportu. Forma pracy dowolna, mogą być to: prezentacja multimedialna, forma literacka (np. wywiad, opowiadanie, esej), forma plastyczna.

zob. REGULAMIN KONKURSU

konkurs inter

Decyzją Internautów, otrzymując 159 głosów, konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2017 wygrała praca Pani Barbary Wysmyk z Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie.

Czytaj więcej...

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska bierze udział w 7. Międzynarodowym Szczycie o Zawodzie Nauczyciela (International Summit on the Teaching Profession) w Edynburgu.

zob. szczegóły SPOTKANIA

W dniach 31 marca i 1 kwietnia br. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyły się zajęcia warsztatowe nt. „Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu”.

Czytaj więcej...

Dla upamiętnienia 100. rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Główny SBP podjął szereg inicjatyw, które pozwolą przybliżyć społeczeństwu historię jednej z najstarszych organizacji zawodowych w Polsce, jej dorobek intelektualny oraz wkład w rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej.
Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się 20 października 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Biblioteki Narodowej.

zob. Szczegóły JUBILEUSZU

tar kob

 Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
 zaprasza 8 marca  o godz. 17.00
 na promocję książki Beaty Grzywacz „Tarnobrzeskie kobiety”

Miejsce spotkania: sala konferencyjna Biblioteki
ul. Wyspiańskiego 2A

Mieszko1

     Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
    zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
    na lekcje historii Polski  na podstawie wystawy rzeźb 21 portretów władców Polski z dynastii Piastów.

     Lekcje prowadzi Jan Grandys do 31 marca 2017 r.

Czytaj więcej...

Zapraszamy  na szkolenie: "Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu", zorganizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu.

zob. Szczegółowy PROGRAM

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu Filia w Stalowej Woli oraz Zespół Szkół nr 3 w Stalowej Woli zapraszają uczniów szkół powiatu stalowowolskiego do udziału w powiatowym konkursie "Booktalking, czyli pięć minut o książce".
Patronami i fundatorami nagród rzeczowych są: Starosta Powiatu Stalowowolskiego i Prezydent Miasta Stalowej Woli.

 Zob. REGULAMIN  KONKURSU

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wraz z filiami w Nisku i w Stalowej Woli zwraca się z prośbą do wszystkich czytelników  o terminowy zwrot  wypożyczonych  materiałów bibliotecznych i regulowanie naliczonych opłat.

Czytaj więcej...

W dniach 8-15 maja 2017 roku odbędzie się XIV edycja obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu

oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli

zapraszają na konferencję nt. „Świat po drugiej stronie lustra”.

Dziecko ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w domu, szkole i środowisku,

która odbędzie się 11 stycznia 2017 roku w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli

zob. PROGRAM

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Został zainaugurowany przez wiceminister edukacji Teresę Wargocką w Rzeszowie.

Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata.

Zob. Regulamin i szczegóły KONKURSU Wolontariusz Roku” 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników wprowadziliśmy opcję elektronicznego składania dezyderatów. Jeżeli mają Państwo propozycje zakupów zbiorów bibliotecznych, prosimy o  wypełnienie formularza „Zaproponuj do zbiorów” zamieszczonego na stronie WWW. Otrzymane dezyderaty są rejestrowane i uwzględniane przy tworzeniu listy zakupu.

Czytaj więcej...

„Życie ma tak wiele barw
radość smutek śmiech i łzy
trzeba umieć czerpać z nich
to co daje żyć …” /Magda Durecka/

zdjw

30 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy II Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli - „Życie ma tak wiele barw".

Czytaj więcej...

25 i 26 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyły się warsztaty III stopnia z zakresu biblioterapii. 

Szkolenie zorganizowała Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu przy współpracy z Biblioteką.

Zajęcia prowadziła: dr Wanda Matras-Mastalerz - pracownik naukowy Katedry Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu.
Uczestnikami warsztatów byli: nauczyciele języka polskiego, wychowania przedszkolnego, bibliotekarze szkolni oraz bibliotekarze bibliotek pedagogicznych.

Uczestnicy poznali zasady tworzenia scenariuszy i programów biblioterapeutycznych stanowiących bazę do samodzielnego wykorzystania w praktyce edukacyjnej. Program warsztatów był zbieżny z opublikowanymi przez MEN priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017 (upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie postaw, wychowanie do wartości).

Czytaj więcej...

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

zaprasza na otwarcie  wystawy II POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI NAUCZYCIELI

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Pawła Bartoszka oraz Prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba

30 listopada 2016 r. godz. 13.00

w programie promocja książki Lucyny Łysiak-Kosowskiej - "Legendy i opowieści niezwykłe w widłach Wisły i Sanu"

Biblioteka Narodowa udostępnia czytelnikom bezpłatnie szereg wiodących, międzynarodowych baz zawierających pełne teksty artykułów, dysertacji, bibliografii, tekstów źródłowych, specjalistycznych słowników i innych zasobów potrzebnych w pracy naukowej w dziedzinie humanistyki. Udostępniamy także archiwa krajowych dzienników, wycinków prasowych oraz bazę prawniczą LEXSigma.

zob. szczegółY:Zasoby informacyjne online

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest 10 września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. 

Czytaj więcej...

leg kul

Już 1 września br. staruje projekt Kultura Na Widoku, dający dostęp do 1000 utworów w cyfrowej wersji – książek, filmów, muzyki, gier i wirtualnych spacerów po muzeach świata.

Czytaj więcej...

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” /Z. Nałkowska/

 77 lat temu wybuchła II wojna światowa

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski.

Czytaj więcej...

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

- Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

- Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here