Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Katherine Kipp ; przeklad Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015, sygn. 108559

„Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości” to nowoczesny podręcznik akademicki, który przybliża nie tylko najważniejsze klasyczne koncepcje teoretyczne, ale także najnowsze wyniki badań i powstające na ich podstawie modele.

Autorzy podręcznika w przystępny sposób opisują również „niepsychologiczne” zagadnienia – odnoszące się do genetyki, medycyny, a nawet statystyki – nieodłącznie związane z procesem rozwoju. Poruszają też zagadnienia dotychczas pomijane, takie jak porównania międzykulturowe czy analiza zróżnicowania zjawisk ze względu na płeć.

Z perspektywy studentów na szczególne wyróżnienie zasługuje sam układ książki.
Każdy z 15 rozdziałów wzbogacany jest przykładami z życia, które obrazują omawiane teorie. Rozdziały są zakończone rozbudowanymi materiałami ułatwiającymi organizowanie materiału i umożliwiającymi jego powtórkę. Utrwalanie poznanych treści jest możliwe dzięki syntetycznemu podsumowaniu, przypomnieniu najważniejszych terminów oraz serii pytań sprawdzających, zarówno w formie quizu, jak i pytań problemowych.

To nowoczesny podręcznik akademicki spełniający wszelkie wymagania stawiane tego typu publikacjom. Jest to bardzo wartościowa publikacja zarówno dla studentów, jak i wykładowców, nowoczesna, czytelna, przyjazna i po prostu interesująca.

 

ksiazki

 

Mała wielka zmiana : jak skuteczniej wywierać wpływ / Robert B. Cialdini, Steve J. Martin, Noah J. Goldstein ; przekład: Agnieszka Cioch. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016, sygn. 108553

W swojej najnowszej książce Robert B. Cialdini i współautorzy pokazują nam, jak skuteczniej wywierać wpływ, i wyjaśniają, jakie mechanizmy powinniśmy wdrożyć do naszej codziennej komunikacji. Czerpiąc z szeroko zakrojonych badań dotyczących perswazji, prowadzonych w zakresie neurobiologii, psychologii poznawczej, psychologii społecznej i ekonomii behawioralnej, przedstawiają aktualną wiedzę i praktyczne zalecenia. Co najważniejsze, autorzy proponują wiele małych zmian (ponad 50 przykładów), które przyczyniają się do spektakularnych wyników, odwołując się do głęboko zakorzenionych ludzkich motywacji. Udowadniają, że małe zmiany przynoszą WIELKIE efekty.

 

„Kiedy chcemy wywrzeć wpływ na to, co inni myślą, czują i robią,

małe zmiany mogą okazać się niezwykle pomocne z jednego podstawowego powodu: ponieważ są małe. Są w stanie zmylić radary.

Rzadko wzbudzają podejrzenia i nie zwracają na siebie uwagi.

Kształtują nasze decyzje i zachowania w sposób w dużej mierze

automatyczny i nieuświadomiony. We współczesnym świecie wszystko,

co duże i rozbuchane, jest uważane za lepsze,

dlatego cieszymy się nie tylko z tego,

że dostarczyliśmy ci kompletnego zestawu etycznych

narzędzi wywierania wpływu, ale i z tego,

że te narzędzia są tak małe i niepozorne,

iż można wcale nie zauważyć ich działania.

W tym tkwi ich wielka siła”

Robert B. Cialdini, Steve J. Martin

Noah J. Goldstein

 

ksiazki

 

Praktyczny podręcznik psychoonkologii dzieci i nastolatków / pod red. Marii Rogiewicz. - Kraków : Medycyna Praktyczna, 2015, sygn. 108594

„Moim zadaniem było stworzenie książki traktującej o konkretnej pracy z pacjentem, począwszy od diagnozy, poprzez wszystkie etapy leczenia, remisje, do wyzdrowienia i dojście do etapu, kiedy choroba i leczenie stają się trudną przeszłością, lub – jeśli się nie powiedzie – do momentu zakończenia radykalnego leczenia przeciwnowotworowego i rozpoczęcia leczenia paliatywnego, kiedy mówimy o zbliżaniu się do kresu życia.

W „Praktycznym podręczniku psychoonkologii dzieci” i nastolatków staraliśmy się pokazać, jak ważne jest traktowanie chorego dziecka i jego członków rodziny oraz opiekunów jako nierozerwalnego systemu, który wymaga pomocy. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono niezbędne informacje i praktyczne podpowiedzi pomocy psychologicznej/ psychoonkologicznej. Zależało mi, aby ta książka była pomocna lekarzom, pielęgniarkom, rodzinie, opiekunom w towarzyszeniu choremu dziecku na wszystkich etapach walki
z chorobą”.( fragment Wstępu od Redaktora)

 

ksiazki

 

Praktyczny podręcznik psychoonkologii dorosłych / pod red. Marii Rogiewicz. - Kraków : Medycyna Praktyczna, 2015, sygn. 108593

Praktyczny podręcznik psychoonkologii dorosłych” ma na celu poszerzenie wiedzy na temat uwarunkowań psychologicznych choroby, a także wskazuje sposoby udzielania pomocy psychologicznej choremu, pokazuje, jak rozwiązywać konkretne sytuacje między chorym a rodziną, chorym - lekarzem, psychologiem/psychoonkologiem i innymi członkami personelu medycznego.

Taka praca to niezwykle trudne i obciążające zadanie. Dlatego też - redagując tę książkę - oprócz rozdziałów omawiających pracę z pacjentem zamieściłam też rozdział o tym, jak członkowie personelu medycznego mogą zadbać o siebie lub jakie podjąć działania własne, aby uniknąć zespołu wypalenia zawodowego”. (fragment Wstępu od Redaktora)

 

Tarnobrzeg, styczeń 2016

 


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here