Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych / Elaine McEwan ; [tł. Zespół]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2016, sygn. 109024

Książka „Jak pracować z nauczycielami…” napisana została specjalnie dla dyrektorów szkół, którzy w celu podniesienia wyników szkoły i maksymalizowania osiągnięć uczniów, chcą sobie lepiej radzić w pracy z problemowymi nauczycielami.

Książka może się przydać także:
- nauczycielom akademickim wykładającym na kursach administracji szkolnej i ewaluacji placówek oświatowych
- pracownikom kuratoriów i władz oświatowych, których zadaniem jest kontakt z poirytowanymi, zestresowanymi, wyczerpanymi i zagubionymi
- nauczycielami 
nauczycielom, którzy myślą o posadzie dyrektora i chcą poszerzyć swoje pole widzenia, by pomyślnie przejść od nauczania  w klasie szkolnej do dyrektorowania
- szefom wydziału oświaty lub organów prowadzących szkoły, do których należy nadzór i ewaluacja placówek
- nauczycielom, którzy prowadzą zespoły wychowawcze i przedmiotowe, pracują w radach szkolnych i zespołach zadaniowych
- pedagogom szkolnym współpracującym z nauczycielami różnych przedmiotów nad podniesieniem osiągnięć szkolnych uczniów znajdujących się pod ich opieką.

Praca zawiera m.in.: skrypty rozmów, prowadzonych w ramach tzw. asertywnej interwencji, sześćdziesiąt sposobów na docenienia, energetyzowanie i wspomaganie nauczycieli, odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane  przez praktykujących dyrektorów oraz dyskusje przy okrągłym stole
 z udziałem odnoszących sukces dyrektorów.

Uczenie się przez zmysły / Violet F. Maas ; [przekł. Dorota Szatkowska]. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016, sygn. 109015

Uczenie się przez zmysły to książka adresowana zarówno do terapeutów, jak i rodziców. W przystępny sposób opisuje wpływ układów zmysłów na funkcjonowanie układu nerwowego. Wzajemne powiązania tych systemów determinują wzrost i rozwój, zdolność uczenia się nie tylko przedmiotów szkolnych, ale i codziennych umiejętności, a także relacje społeczne oraz równowagę między ciałem i umysłem. 

Książka zawiera następujące treści:
- omówienie teorii integracji sensorycznej (SI), czyli zwięzłe i przystępne opisy sposobu, w jaki mózg, układ nerwowy i układy zmysłów współpracują ze sobą
- analizy przypadków dzieci z różnego typu problemami, wraz z opisem wpływu deficytów na umiejętność budowania relacji społecznych, wyniki w nauce, sprawność fizyczną i zdolności manualne, w tym pisanie
- wskazówki dla rodziców, pracowników szkoły i służby zdrowia oraz odpowiedzi na często zadawane pytania,
- praktyczne porady na temat diagnozowania dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz terapii integracji sensorycznej u dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnych intelektualnie i nadpobudliwych psychoruchowo.

Kod zachowania : jak rozszyfrować i zmienić najtrudniejsze zachowania / Jessica Minahan
i Nancy Rappaport ; [tł. z ang. Magdalena Kołodziejczyk]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2014, sygn. 109018

Niniejsza publikacja jest opisem doświadczeń dwóch amerykańskich specjalistek: psychiatry
i analityczki zachowań i efektem ponad 30 letniej pracy z dziećmi zachowującymi się w sposób problemowy dla siebie i otoczenia. Autorki w sposób prosty i praktyczny opisują problemowe zachowania uczniów wynikające ze stanów lękowych, zachowań opozycyjno-buntowniczych, zachowań będących wyrazem wycofania (zamknięcia w sobie) lub mających podłoże (czy podteksty) seksualne. Ich rozważania dotyczą dzieci od zerówki do szóstej klasy szkoły podstawowej.

Ideą książki jest pomoc nauczycielom w rozszyfrowywaniu kodu tych zachowań,
z którymi mają najwięcej problemów. Zdaniem autorek, jeśli nauczyciel nie zrozumie  tego, co wpływa na dane zachowanie dziecka, nie będzie w stanie mu skutecznie pomóc.

Autorki proponują nauczycielom stworzenie planu interwencji behawioralnej, który nazywają FAIR:

Książka, którą powinni przeczytać wszyscy nauczyciele, pedagodzy (doradcy), dyrektorzy szkół i rodzice zawiera nie tylko praktyczne rady, ale i wzory formularzy (arkuszy roboczych), które pomogą zorganizować pracę w oparciu o szczegółowo opisany plan FAIR. Pozycja będzie przydatna nie tylko  doświadczonym nauczycielom, ale również studentom i stażystom, świeżo upieczonym konsultantom szkolnym do spraw zdrowia psychicznego i specjalistom od zachowań.

Seksolatki : jak rozmawiać z młodzieżą o seksie? / Izabela Jąderek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, sygn. 109010

Jak rozmawiać z nastolatkami o seksie? Czym jest asertywność seksualna i jak przekonywać, że seksem można się cieszyć, jeśli jest on świadomy i odpowiedzialny? Jak rozmawiać o pornografii? Czy da się określić normy seksualne? W jaki sposób przeciwdziałać przemocy na tle seksualnym? Jak ustrzec się przed cyberprzemocą? Wielu rodziców skarży się, że nie umie rozmawiać z młodzieżą na temat seksu, ponieważ nikt ich tego wcześniej nie nauczył. Są zakłopotani, zawstydzeni i zagubieni. Nauczyciele rozkładają ręce ograniczeni programem nauczania, który nie uwzględnia większości tematów związanych z seksualnością.

Publikacja ta to odpowiedź na ich potrzeby. Rzetelnie, otwarcie i bez pruderii przekazuje wiedzę o dojrzewaniu psychoseksualnym, pokazuje, jak prawidłowo wspierać rozwój seksualny młodzieży, uświadamia, że seksualność jest nieodłącznym atrybutem każdego z nas.
To książka dla rodziców, nauczycieli, edukatorów seksualnych, pokazuje jak kształtować postawy akceptacji wobec różnorodności seksualnych, jak ostrzegać przed zagrożeniami, jak stawiać granice, jak sprawić, by nastolatek dojrzale traktował swoją seksualność. Zawiera praktyczne rozwiązania, życiowe sytuacje, przydatne rady, scenariusze rozmów.


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here