"Język jest zasadniczym składnikiem kultury narodu”  /Piotr Bąk/

 

 Wczesna interwencja logopedyczna / red. nauk. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016, sygn. 109440

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania problematyką wczesnej interwencji logopedycznej, czego jedną z przyczyn stały się regulacje prawne, stwarzające możliwości zatrudniania logopedów, specjalizujących się w diagnozie i terapii dziecka od okresu noworodkowego.

Przygotowana pozycja jest kierowana do osób, które tematyką tą są zainteresowane i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat etiologii zaburzeń rozwojowych, ich charakterystyki oraz przebiegu, a także metod pracy stosowanych w szeroko pojętej terapii tej najmłodszej grupy logopedycznych podopiecznych.

Zacznij od samogłoski : samogłoska w logopedii artystycznej / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016, sygn. 108773

Bogumiła Toczyska nie jest naukowcem, jest Mistrzem, nauczycielem wymowy wielu pokoleń studentów. Jej doświadczenie w tym zakresie jest bezcenne.

Logopedzi artystyczni nie doczekali się, jak dotąd, opracowania poświęconego praktycznym aspektom pracy nad doskonaleniem wymowy samogłosek. Praca „Zacznij od samogłoski” tę lukę wypełnia. Publikacja jest w całości poświęcona emisji i funkcjonowaniu samogłosek w ciągu mownym.

Tematyka opracowania dotyczy:

- kształtowania samogłosek przy miękkim ataku głosu,

- kreowania rezonatora (rozluźnianie szczękościsku),

- generowanie samogłoski nosowej, wokalicznej,

- problematyki akcentu wyrazowego.

Ćwiczenia zostały wzbogacone licznymi fragmentami i wyimkami głównie z literatury: wierszy i prozy. Znajdziemy tu również nieco publicystyki.

Pokaż mi mój mały świat : historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem / Magdalena Maniecka. - Gdańsk : "Harmonia", 2016, sygn. 108975

Pokaż mi mój mały świat... to publikacja przeznaczona dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem. Składa się z kart pracy i dołączonych do nich historyjek obrazkowych, które zostały stworzone na podstawie realnych wydarzeń i sytuacji z życia codziennego. Bohaterami są dzieci i członkowie ich rodzin. Każda z historyjek rozwija słownictwo dziecka dzięki nagromadzeniu dużej liczby wyrazów dźwiękonaśladowczych, poszerza zasób słów w zakresie znajomości imion, nazw czynności i rzeczy. Wszystkie dialogi zostały napisane w sposób bardzo prosty i przystępny. Obrazki są przejrzyste i zawierają mało elementów, dzięki czemu dziecko potrafi skoncentrować swoją uwagę na omawianej czynności, osobie lub przedmiocie. Celem publikacji jest rozwijanie sprawności manualnej dziecka oraz zdobycie wiedzy na temat różnych technik wykorzystywanych podczas wykonywania prac plastycznych.

Dokumentowanie terapii logopedycznej / Maciej Gibiński, Agnieszka Bzdyk-Gibińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016, sygn. 108872

„Dokumentacja” to zbiór dokumentów, które mają wartość dowodową, informacyjną bądź opisową. Pod tym terminem możemy także rozumieć proces tworzenia
i gromadzenia takiej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna stanowi zbiór danych zawierających informacje na temat pacjenta oraz procesu jego leczenia, ma ona także walor informacyjny zarówno dla osoby prowadzącej leczenie, dla pacjenta, jak i osoby potencjalnie je przejmującej.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie obowiązujących wymogów prowadzenia dokumentacji medycznej przez osoby wykonujące zawód logopedy.
W pracy przedstawiono proces jej tworzenia, przechowywania i udostępniania. Poruszono tez problem dokumentacji medycznej jako zbioru danych osobowych wrażliwych. Wskazano, jakie wymogi bezpieczeństwa powinna zastosować każda placówka prowadząca leczenie logopedyczne, aby w sposób właściwy zabezpieczyć dokumentację. Ponadto w publikacji zaprezentowana została problematyka uzyskania zgody na leczenie. Podjęto również próbę przełożenia zapisów aktów prawnych na codzienną praktykę logopedyczną.


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here