Dla nauczycieli

Gdziekolwiek jesteś! Kiedykolwiek chcesz!

Kultura jest z Tobą...

To już trzecia edycja! 1 września 2016 roku po raz kolejny oddamy w Wasze ręce Kulturę Na Widoku. Jako Fundacja prowadząca działania edukacyjne w zakresie legalnych źródeł kultury, często słyszymy: "Oglądałbym filmy z legalnych źródeł, gdyby były dostępne i gdybym wiedział, gdzie ich szukać." Ale ten argument stracił już na aktualności, bo od trzech lat Kultura jest Na Widoku. A w tym roku dodatkowo oferuje jeszcze więcej utworów i lokalizacji, z których można je pobrać i z nich korzystać - gdziekolwiek, kiedykolwiek

Zob. szczegóły: www.kulturanawidoku.pl

Rok szkolny 2016/2017

- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

- Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

- Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Portal dla nauczycieli

Ponad 16 tysięcy multimedialnych, interaktywnych materiałów do nauczania na każdym etapie edukacji.

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w piątek, 17 czerwca br. wzięła udział w inauguracyjnym posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Na spotkaniu obecni byli także polscy i ukraińscy członkowie Rady, powołani przez Premiera RP i Premiera Ukrainy.

zob. Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji polsko-ukraińskich "projektów współpracy młodzieży w 2016 r."

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników wprowadziliśmy opcję elektronicznego składania dezyderatów. Jeżeli mają Państwo propozycje zakupów zbiorów bibliotecznych, prosimy o  wypełnienie formularza „Zaproponuj do zbiorów” zamieszczonego na stronie WWW. Otrzymane dezyderaty są rejestrowane i uwzględniane przy tworzeniu listy zakupu.

Zaproponowano 37 tytuły/tematy. Zakupiono 14 egz./tyt., 23 tytuły czekają na realizację. Z proponowanych tytułów Bukowskiego Ch. zakupiono: „Najpiękniejsza dziewczyna w mieście" TG108789.

Czytaj więcej...

Czasopisma prenumerowane w BP w Tarnobrzegu w 2014 roku


 Wirtualny Wszechświat-  serwis popularnonaukowy

www.wiw.pl


System Ewaluacji Oświaty - nadzór pedagogiczny

http://www.npseo.pl/

Gotowe scenariusze lekcji dlka nauczycieli

http://www.scenariuszelekcji.edu.pl/

Portal wiedzy dla nauczycieli

http://www.scholaris.pl/

Awans zawodowy nauczycieli

http://www.awans.net/

http://wienmar.republika.pl/linki/awans_zawod.htm


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here