Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1094
Armia Krajowa 2012.04.13 2040
Arteterapia 2011.05.26 3257
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1228
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2190
Bezpieczny internet 2009.04.01 3801
Biblioterapia 2016.03.22 333
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1660
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2702
Cyberprzemoc 2016.03.25 339
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2211
Czytelnictwo 2016.03.21 352
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5420
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 469
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 3781
Dziecko z FAS 2015.10.01 956
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2014
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 1873
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1412
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1229
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1010
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 553
Eurosieroctwo 2015.03.17 984
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 1911
Fonoholizm 2016.02.18 637
Fotografia 2013.05.07 1198
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 2011.07.11 1233
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 4864
Jąkanie 2014.07.01 1195
Jan Paweł II 2011.08.23 2373
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1511
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1267
Jestem zdolny 2008.05.14 2911
Język jest giętki... 2011.02.15 1985
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 32
Języki obce 2009.12.01 4158
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 28
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 4920
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 2893
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 2016.11.09 138
Kinezjologia 2009.09.19 2705
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3687
Konstytucja 3 MAJA 2015.04.28 854
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2118
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1180
Lasowiacy 2016.03.10 315
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1028
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3048
Materiały repertuarowe 2015.08.10 1892
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2016.09.28 158
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne 2016.09.28 134
Mała ojczyzna 2011.11.28 511
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1435
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2493
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1123
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1747
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 13808
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 1875
Nauki medyczne 2013.10.18 1150
Neurodydaktyka 2016.12.20 121
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 1142
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 2979
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1323
Ochrona środowiska 2013.05.28 567
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3619
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 901
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 874
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3232
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 837
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4731
Pomoc społeczna 2014.07.01 1379
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1446
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 1970
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1137
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1347
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1624
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 1859
Prawa człowieka 2014.12.04 708
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1074
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 1933
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3443
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 1876
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 1916
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 1866
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 1983
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2505
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1804
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4018
Rok Chopinowski 2010.01.18 2033
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2358
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1357
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4571
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1585
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2792
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 431
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 851
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 427
Świetlice szkolne 2008.10.31 3992
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1025
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3653
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 902
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2152
Szkoła z pasją 2011.08.30 2268
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4717
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3538
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2624
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 3974
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3351
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3376
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1730
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2447
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4406
Wychowanie do wartości 2017.02.09 34
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 1824
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 1824
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4007
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1292
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 913
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 408
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 6746
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4257
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 86
Zespół ADHD 2015.02.04 859
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 396
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 303
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2521
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4576
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 86

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here