Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1587
Armia Krajowa 2012.04.13 2558
Arteterapia 2011.05.26 3789
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1939
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2558
Bezpieczny internet 2009.04.01 4186
Biblioterapia 2016.03.22 744
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 2075
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 3121
Cyberprzemoc 2016.03.25 736
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2646
Czytelnictwo 2016.03.21 970
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5865
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 888
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 4183
Dziecko z FAS 2015.10.01 1685
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2385
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2269
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1958
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1637
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1439
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 998
Eurosieroctwo 2015.03.17 1645
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2291
Fonoholizm 2016.02.18 1327
Fotografia 2013.05.07 1605
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5352
Jąkanie 2014.07.01 1699
Jan Paweł II 2011.08.23 2799
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1859
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1782
Jestem zdolny 2008.05.14 3270
Język jest giętki... 2011.02.15 2352
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 407
Języki obce 2009.12.01 4583
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 435
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5413
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3298
Kinezjologia 2009.09.19 3074
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 4158
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 313
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2522
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1657
Lasowiacy 2016.03.10 725
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1459
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3448
Materiały repertuarowe 2015.08.10 3308
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. 2017.10.02 163
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. 2017.10.02 153
Mała ojczyzna 2011.11.28 911
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 2344
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2898
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1557
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 2225
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14570
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2541
Nauki medyczne 2013.10.18 1647
Neurodydaktyka 2016.12.20 587
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 2860
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3408
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1795
Ochrona środowiska 2013.05.28 1187
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych 2017.11.15 143
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 4004
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1519
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1328
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3681
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 2017.10.09 168
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 1330
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 5119
Pomoc społeczna 2014.07.01 2081
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1901
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2347
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1649
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1722
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 2037
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2292
Prawa człowieka 2014.12.04 1060
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1457
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2296
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3854
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2216
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2247
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2200
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2338
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2861
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 2117
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4427
Rok Chopinowski 2010.01.18 2355
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2684
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1798
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4997
Ruch to zdrowie 2013.11.05 2055
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 3147
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 833
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 1167
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 830
Świetlice szkolne 2008.10.31 4599
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” 2017.11.13 120
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1579
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3990
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1348
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2498
Szkoła z pasją 2011.08.30 2635
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 5155
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3940
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2964
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4389
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3754
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3799
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 2077
Uczyć z pasją 2018.02.16 57
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2905
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4841
Wychowanie do wartości 2017.02.09 368
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2320
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 2192
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4372
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1643
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1346
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 843
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8562
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4585
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 418
Zespół ADHD 2015.02.04 1383
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 786
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 703
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 3017
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 5004
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 2017.09.04 196
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 438

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here