Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1665
Armia Krajowa 2012.04.13 2609
Arteterapia 2011.05.26 3853
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 2008
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2610
Bezpieczny internet 2009.04.01 4226
Biblioterapia 2016.03.22 789
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 2120
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 3156
Cyberprzemoc 2016.03.25 779
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2705
Czytelnictwo 2016.03.21 1017
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5917
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 940
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 4223
Dziecko z FAS 2015.10.01 1786
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2431
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2305
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 2016
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1680
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1493
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 1042
Eurosieroctwo 2015.03.17 1736
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2330
Fonoholizm 2016.02.18 1452
Fotografia 2013.05.07 1646
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5410
Jąkanie 2014.07.01 1753
Jan Paweł II 2011.08.23 2849
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1907
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1849
Jestem zdolny 2008.05.14 3311
Język jest giętki... 2011.02.15 2382
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 453
Języki obce 2009.12.01 4645
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 521
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5478
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3351
Kinezjologia 2009.09.19 3117
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 4228
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 356
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2555
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1702
Lasowiacy 2016.03.10 785
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1513
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3494
Materiały repertuarowe 2015.08.10 3469
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. 2017.10.02 186
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. 2017.10.02 180
Mała ojczyzna 2011.11.28 946
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 2464
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2940
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1619
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 2279
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14653
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2624
Nauki medyczne 2013.10.18 1690
Neurodydaktyka 2016.12.20 652
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 2977
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3456
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1849
Ochrona środowiska 2013.05.28 1259
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych 2017.11.15 173
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 4047
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1605
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1377
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3737
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 2017.10.09 204
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 1382
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 5162
Pomoc społeczna 2014.07.01 2181
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1965
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2399
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1731
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1763
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 2080
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2343
Prawa człowieka 2014.12.04 1105
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1518
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2339
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3901
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2238
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2276
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2229
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2367
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2888
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 2142
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4462
Rok Chopinowski 2010.01.18 2394
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2730
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1855
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 5050
Ruch to zdrowie 2013.11.05 2127
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 3203
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 875
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 1209
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 895
Świetlice szkolne 2008.10.31 4685
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” 2017.11.13 154
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1671
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 4030
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1410
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2540
Szkoła z pasją 2011.08.30 2675
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 5207
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 4004
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2992
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4449
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3810
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3847
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 2118
Uczyć z pasją 2018.02.16 91
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2961
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4895
Wychowanie do wartości 2017.02.09 431
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2389
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 2220
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4421
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1678
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1401
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 901
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 9645
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4624
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 469
Zespół ADHD 2015.02.04 1459
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 835
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 747
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 3100
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 5065
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 2017.09.04 224
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 481

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here