Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1221
Armia Krajowa 2012.04.13 2175
Arteterapia 2011.05.26 3391
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1469
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2282
Bezpieczny internet 2009.04.01 3917
Biblioterapia 2016.03.22 446
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1766
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2821
Cyberprzemoc 2016.03.25 472
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2331
Czytelnictwo 2016.03.21 482
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5537
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 588
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 3909
Dziecko z FAS 2015.10.01 1135
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2114
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 1978
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1571
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1345
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1127
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 679
Eurosieroctwo 2015.03.17 1146
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2012
Fonoholizm 2016.02.18 843
Fotografia 2013.05.07 1315
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 2011.07.11 1336
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 4995
Jąkanie 2014.07.01 1323
Jan Paweł II 2011.08.23 2495
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1605
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1418
Jestem zdolny 2008.05.14 3000
Język jest giętki... 2011.02.15 2084
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 121
Języki obce 2009.12.01 4286
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 136
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5054
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3018
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 2016.11.09 244
Kinezjologia 2009.09.19 2794
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3815
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 67
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2225
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1311
Lasowiacy 2016.03.10 417
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1145
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3159
Materiały repertuarowe 2015.08.10 2278
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2016.09.28 251
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne 2016.09.28 218
Mała ojczyzna 2011.11.28 628
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1666
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2599
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1242
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1842
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14015
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2061
Nauki medyczne 2013.10.18 1289
Neurodydaktyka 2016.12.20 230
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 1351
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3094
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1442
Ochrona środowiska 2013.05.28 706
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3724
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1040
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 979
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3361
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 944
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4833
Pomoc społeczna 2014.07.01 1584
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1548
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2064
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1269
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1438
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1732
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 1965
Prawa człowieka 2014.12.04 805
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1174
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2030
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3546
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 1979
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2017
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 1969
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2096
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2616
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1891
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4139
Rok Chopinowski 2010.01.18 2115
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2444
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1484
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4678
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1695
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2881
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 535
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 930
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 549
Świetlice szkolne 2008.10.31 4139
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1168
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3741
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1036
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2246
Szkoła z pasją 2011.08.30 2366
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4842
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3644
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2723
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4059
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3461
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3476
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1831
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2558
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4509
Wychowanie do wartości 2017.02.09 115
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 1945
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 1920
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4114
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1399
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1028
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 526
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8032
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4356
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 170
Zespół ADHD 2015.02.04 999
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 507
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 405
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2660
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4669
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 186

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here