Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1466
Armia Krajowa 2012.04.13 2452
Arteterapia 2011.05.26 3674
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1811
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2470
Bezpieczny internet 2009.04.01 4096
Biblioterapia 2016.03.22 665
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1983
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 3039
Cyberprzemoc 2016.03.25 652
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2549
Czytelnictwo 2016.03.21 887
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5766
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 793
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 4111
Dziecko z FAS 2015.10.01 1538
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2306
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2186
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1845
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1549
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1351
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 913
Eurosieroctwo 2015.03.17 1514
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2211
Fonoholizm 2016.02.18 1196
Fotografia 2013.05.07 1520
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5255
Jąkanie 2014.07.01 1598
Jan Paweł II 2011.08.23 2718
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1773
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1694
Jestem zdolny 2008.05.14 3183
Język jest giętki... 2011.02.15 2280
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 317
Języki obce 2009.12.01 4496
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 341
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5312
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3207
Kinezjologia 2009.09.19 2988
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 4058
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 239
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2435
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1571
Lasowiacy 2016.03.10 642
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1366
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3362
Materiały repertuarowe 2015.08.10 3046
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. 2017.10.02 98
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. 2017.10.02 87
Mała ojczyzna 2011.11.28 832
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 2174
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2816
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1453
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 2113
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14423
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2403
Nauki medyczne 2013.10.18 1551
Neurodydaktyka 2016.12.20 478
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 2751
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3323
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1692
Ochrona środowiska 2013.05.28 1081
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych 2017.11.15 78
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3931
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1401
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1225
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3589
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 2017.10.09 96
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 1226
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 5043
Pomoc społeczna 2014.07.01 1924
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1809
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2260
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1519
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1641
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1947
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2199
Prawa człowieka 2014.12.04 983
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1365
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2224
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3765
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2151
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2179
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2141
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2277
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2797
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 2059
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4344
Rok Chopinowski 2010.01.18 2277
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2605
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1713
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4905
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1955
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 3060
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 746
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 1088
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 758
Świetlice szkolne 2008.10.31 4487
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” 2017.11.13 62
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1463
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3915
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1254
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2416
Szkoła z pasją 2011.08.30 2562
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 5070
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3840
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2903
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4294
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3669
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3723
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 2007
Uczyć z pasją 2018.02.16 5
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2806
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4757
Wychowanie do wartości 2017.02.09 278
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2218
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 2121
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4286
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1567
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1258
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 770
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8351
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4518
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 350
Zespół ADHD 2015.02.04 1273
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 697
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 636
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2923
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4913
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 2017.09.04 121
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 366

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here