Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1403
Armia Krajowa 2012.04.13 2371
Arteterapia 2011.05.26 3600
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1729
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2417
Bezpieczny internet 2009.04.01 4043
Biblioterapia 2016.03.22 613
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1921
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2972
Cyberprzemoc 2016.03.25 608
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2487
Czytelnictwo 2016.03.21 832
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5699
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 732
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 4063
Dziecko z FAS 2015.10.01 1425
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2253
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2132
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1768
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1498
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1296
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 856
Eurosieroctwo 2015.03.17 1409
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2151
Fonoholizm 2016.02.18 1090
Fotografia 2013.05.07 1463
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5189
Jąkanie 2014.07.01 1527
Jan Paweł II 2011.08.23 2666
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1722
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1621
Jestem zdolny 2008.05.14 3134
Język jest giętki... 2011.02.15 2220
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 262
Języki obce 2009.12.01 4449
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 287
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5257
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3162
Kinezjologia 2009.09.19 2933
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3976
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 189
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2388
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1503
Lasowiacy 2016.03.10 561
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1313
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3312
Materiały repertuarowe 2015.08.10 2850
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. 2017.10.02 65
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. 2017.10.02 51
Mała ojczyzna 2011.11.28 789
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 2051
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2767
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1393
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 2016
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14309
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2323
Nauki medyczne 2013.10.18 1490
Neurodydaktyka 2016.12.20 401
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 2649
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3260
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1618
Ochrona środowiska 2013.05.28 996
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych 2017.11.15 29
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3878
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1302
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1156
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3530
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 2017.10.09 47
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 1138
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4991
Pomoc społeczna 2014.07.01 1828
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1730
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2187
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1453
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1580
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1879
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2144
Prawa człowieka 2014.12.04 938
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1312
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2172
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3712
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2107
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2140
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2096
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2228
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2754
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 2021
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4286
Rok Chopinowski 2010.01.18 2241
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2558
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1648
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4856
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1876
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 3006
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 683
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 1042
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 702
Świetlice szkolne 2008.10.31 4391
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” 2017.11.13 29
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1389
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3873
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1195
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2374
Szkoła z pasją 2011.08.30 2511
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 5018
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3782
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2860
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4220
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3619
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3650
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1970
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2732
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4683
Wychowanie do wartości 2017.02.09 219
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2138
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 2073
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4241
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1526
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1191
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 717
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8261
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4473
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 299
Zespół ADHD 2015.02.04 1204
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 640
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 572
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2854
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4847
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 2017.09.04 69
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 319

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here