Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1285
Armia Krajowa 2012.04.13 2244
Arteterapia 2011.05.26 3458
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1568
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2325
Bezpieczny internet 2009.04.01 3967
Biblioterapia 2016.03.22 500
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1817
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2867
Cyberprzemoc 2016.03.25 516
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2387
Czytelnictwo 2016.03.21 717
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5591
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 636
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 3968
Dziecko z FAS 2015.10.01 1232
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2164
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2029
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1637
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1400
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1176
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 741
Eurosieroctwo 2015.03.17 1234
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2066
Fonoholizm 2016.02.18 920
Fotografia 2013.05.07 1371
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5069
Jąkanie 2014.07.01 1399
Jan Paweł II 2011.08.23 2558
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1641
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1500
Jestem zdolny 2008.05.14 3049
Język jest giętki... 2011.02.15 2131
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 167
Języki obce 2009.12.01 4344
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 186
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5135
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3083
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 2016.11.09 291
Kinezjologia 2009.09.19 2842
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3867
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 110
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2286
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1390
Lasowiacy 2016.03.10 458
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1206
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3201
Materiały repertuarowe 2015.08.10 2452
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2016.09.28 285
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne 2016.09.28 254
Mała ojczyzna 2011.11.28 696
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1809
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2650
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1303
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1890
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14103
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2159
Nauki medyczne 2013.10.18 1346
Neurodydaktyka 2016.12.20 292
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 1433
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3148
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1496
Ochrona środowiska 2013.05.28 858
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3761
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1131
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1047
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3408
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 1004
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4886
Pomoc społeczna 2014.07.01 1683
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1605
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2108
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1338
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1477
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1776
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2017
Prawa człowieka 2014.12.04 856
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1219
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2070
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3599
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2034
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2062
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2020
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2153
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2666
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1933
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4181
Rok Chopinowski 2010.01.18 2165
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2493
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1543
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4745
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1760
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2921
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 591
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 970
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 610
Świetlice szkolne 2008.10.31 4214
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1250
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3786
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1098
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2287
Szkoła z pasją 2011.08.30 2427
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4912
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3695
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2762
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4103
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3539
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3520
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1883
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2615
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4562
Wychowanie do wartości 2017.02.09 140
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2009
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 1989
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4160
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1445
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1097
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 587
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8104
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4397
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 222
Zespół ADHD 2015.02.04 1092
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 546
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 466
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2731
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4708
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 239

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here