Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1012
Armia Krajowa 2012.04.13 1969
Arteterapia 2011.05.26 3188
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1136
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2145
Bezpieczny internet 2009.04.01 3747
Biblioterapia 2016.03.22 287
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1610
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2649
Cyberprzemoc 2016.03.25 286
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2149
Czytelnictwo 2016.03.21 291
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5357
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 415
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 3717
Dziecko z FAS 2015.10.01 849
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 1961
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 1807
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1351
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1180
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 954
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 491
Eurosieroctwo 2015.03.17 889
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 1857
Fonoholizm 2016.02.18 538
Fotografia 2013.05.07 1150
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 2011.07.11 1176
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 4811
Jąkanie 2014.07.01 1107
Jan Paweł II 2011.08.23 2319
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1476
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1175
Jestem zdolny 2008.05.14 2862
Język jest giętki... 2011.02.15 1934
Język nasz ojczysty... 2016.01.28 933
Języki obce 2009.12.01 4106
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 4863
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 2833
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 2016.11.09 91
Kinezjologia 2009.09.19 2604
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3626
Konstytucja 3 MAJA 2015.04.28 776
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2054
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1107
Lasowiacy 2016.03.10 265
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 969
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 2995
Materiały repertuarowe 2015.08.10 1610
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2016.09.28 113
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne 2016.09.28 94
Mała ojczyzna 2011.11.28 445
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1292
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2440
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1059
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1695
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 13705
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 1772
Nauki medyczne 2013.10.18 1086
Neurodydaktyka 2016.12.20 65
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 1026
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 2916
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1258
Ochrona środowiska 2013.05.28 488
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3575
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 817
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 797
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3162
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 788
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4670
Pomoc społeczna 2014.07.01 1276
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1397
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 1930
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1062
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1295
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1587
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 1810
Prawa człowieka 2014.12.04 662
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1034
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 1895
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3392
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 1831
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 1867
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 1821
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 1940
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2460
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1763
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 3967
Rok Chopinowski 2010.01.18 1996
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2325
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1304
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4521
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1540
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2753
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 392
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 814
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 370
Świetlice szkolne 2008.10.31 3928
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 943
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3614
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 849
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2112
Szkoła z pasją 2011.08.30 2212
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4660
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3487
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2581
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 3941
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3302
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3323
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1684
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2394
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4363
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 1780
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 1769
Wycieczki szkolne 2009.01.07 3958
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1246
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 859
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 353
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 6597
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4219
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 51
Zespół ADHD 2015.02.04 772
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 329
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 238
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2442
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4531
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 45

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here