Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1350
Armia Krajowa 2012.04.13 2314
Arteterapia 2011.05.26 3536
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1649
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2370
Bezpieczny internet 2009.04.01 4008
Biblioterapia 2016.03.22 555
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1876
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2919
Cyberprzemoc 2016.03.25 562
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2437
Czytelnictwo 2016.03.21 780
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5649
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 689
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 4018
Dziecko z FAS 2015.10.01 1325
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2211
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2084
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1705
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1446
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1231
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 799
Eurosieroctwo 2015.03.17 1311
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2113
Fonoholizm 2016.02.18 1002
Fotografia 2013.05.07 1420
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5127
Jąkanie 2014.07.01 1462
Jan Paweł II 2011.08.23 2607
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1683
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1559
Jestem zdolny 2008.05.14 3097
Język jest giętki... 2011.02.15 2179
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 218
Języki obce 2009.12.01 4399
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 244
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5199
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3129
Kinezjologia 2009.09.19 2888
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3920
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 152
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2343
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1455
Lasowiacy 2016.03.10 502
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1263
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3258
Materiały repertuarowe 2015.08.10 2676
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. 2017.10.02 21
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. 2017.10.02 17
Mała ojczyzna 2011.11.28 750
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1939
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2697
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1350
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1944
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14206
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2249
Nauki medyczne 2013.10.18 1421
Neurodydaktyka 2016.12.20 347
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 2540
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3208
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1554
Ochrona środowiska 2013.05.28 925
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3821
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1211
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1106
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3468
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 2017.10.09 14
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 1060
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4935
Pomoc społeczna 2014.07.01 1760
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1657
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2142
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1389
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1526
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1824
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2074
Prawa człowieka 2014.12.04 894
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1266
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2121
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3650
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2068
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2101
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2053
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2189
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2718
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1975
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4229
Rok Chopinowski 2010.01.18 2199
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2528
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1596
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4808
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1821
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2960
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 635
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 998
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 656
Świetlice szkolne 2008.10.31 4293
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1318
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3823
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1145
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2331
Szkoła z pasją 2011.08.30 2469
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4959
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3736
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2816
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4153
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3586
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3574
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1924
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2672
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4616
Wychowanie do wartości 2017.02.09 178
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2068
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 2033
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4204
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1482
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1140
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 640
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8183
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4434
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 260
Zespół ADHD 2015.02.04 1153
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 591
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 520
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2801
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4778
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 2017.09.04 30
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 281

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here