Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1138
Armia Krajowa 2012.04.13 2081
Arteterapia 2011.05.26 3300
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1274
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2215
Bezpieczny internet 2009.04.01 3838
Biblioterapia 2016.03.22 367
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1693
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2736
Cyberprzemoc 2016.03.25 370
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2248
Czytelnictwo 2016.03.21 402
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5449
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 504
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 3815
Dziecko z FAS 2015.10.01 1011
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2047
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 1904
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1470
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1261
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1042
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 596
Eurosieroctwo 2015.03.17 1035
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 1940
Fonoholizm 2016.02.18 705
Fotografia 2013.05.07 1244
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 2011.07.11 1260
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 4902
Jąkanie 2014.07.01 1234
Jan Paweł II 2011.08.23 2404
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1533
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1317
Jestem zdolny 2008.05.14 2935
Język jest giętki... 2011.02.15 2016
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 55
Języki obce 2009.12.01 4199
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 61
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 4962
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 2924
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 2016.11.09 162
Kinezjologia 2009.09.19 2729
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3726
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 11
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2151
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1222
Lasowiacy 2016.03.10 348
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1060
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3078
Materiały repertuarowe 2015.08.10 2018
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2016.09.28 186
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne 2016.09.28 153
Mała ojczyzna 2011.11.28 542
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1517
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2521
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1155
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1775
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 13872
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 1925
Nauki medyczne 2013.10.18 1195
Neurodydaktyka 2016.12.20 152
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 1199
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3013
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1363
Ochrona środowiska 2013.05.28 618
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3647
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 940
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 905
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3277
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 859
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4758
Pomoc społeczna 2014.07.01 1441
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1478
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 1999
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1176
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1372
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1657
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 1894
Prawa człowieka 2014.12.04 735
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1105
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 1966
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3475
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 1903
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 1939
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 1892
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2019
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2538
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1828
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4054
Rok Chopinowski 2010.01.18 2056
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2386
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1396
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4597
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1617
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2814
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 458
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 877
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 464
Świetlice szkolne 2008.10.31 4035
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1068
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3678
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 945
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2183
Szkoła z pasją 2011.08.30 2297
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4745
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3567
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2653
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 3999
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3381
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3411
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1757
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2475
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4441
Wychowanie do wartości 2017.02.09 52
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 1852
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 1855
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4041
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1319
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 949
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 444
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 6893
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4284
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 109
Zespół ADHD 2015.02.04 898
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 426
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 329
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2558
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4602
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 116

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here