Promocja wypożyczeń zdalnych nadal trwa!

Tarnobrzeg

Informujemy, że w ramach e-usług, każdy czytelnik za pomocą katalogu INTEGRO lub aplikacji mobilnej E-BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE,
może zamówić książki oraz kserokopie fragmentów książek lub artykułów z czasopism z bezpłatną dostawą pod wskazany adres.

Autor: BP Tarnobrzeg