Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy

Dla bibliotekarzy

Harmonogram  spotkań Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy
w roku szk. 2018/2019

Lp. Data/godz. Temat Miejsce
1.  24.09.2018
 godz.13.00
  • Spotkanie z Małgorzatą Makowską-Brzychczyk tłumaczką książki „Szkoła jest podróżą” Torin M. Finser.
 BP Tarnobrzeg
2.  14.11.2018
 godz.10.00
  • Korzystanie z katalogu integro i e-usług
  • Prezentacja nowości
 BP Tarnobrzeg
3.  5.12.2018
 godz.10.00
  • Warsztaty rękodzieła (ozdoby świąteczne)
 BP Tarnobrzeg
4.  9.01.2019
godz.10.00
  • Jak przeciwdziałać stresowi i wypaleniu zawodowemu (warsztaty) - Bożena Andrychowicz
BP Tarnobrzeg
5.

20.03.2019
godz. 10.00

  • Wypalenie zawodowe - cz.2  (warsztaty) - Bożena Andrychowicz
BP Tarnobrzeg

Autor: BP Tarnobrzeg