Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy

Dla bibliotekarzy

Harmonogram  spotkań Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy
w roku szk. 2019/2020

Lp. Data/godz. Temat Miejsce
1.  16.10.2019
 godz.10.00
  • Gry psychologiczne (warsztaty) - Bożena Andrychowicz
 BP Tarnobrzeg
3.  15.11.2019
 godz.12.00
  • (Od)czytania do wartości - Stanisław Kusiak PCEN Rzeszów
 BP Tarnobrzeg
4.12.2019
godz. 10.00
  • Warsztaty rękodzieła (ozdoby świąteczne)
BP Tarnobrzeg
4.  5.02.2020
 godz.10.00
  • Selekcja i ubytkowanie podręczników szkolnych
 BP Tarnobrzeg
5.

11.03.2020 godz.10.00

  • Gry psychologiczne, cz. 2 (warsztaty) - Bożena Andychowicz
BP Tarnobrzeg
6.

27.05
godz. 10.00

  • Zdalne nauczanie w bibliotece szkolnej.
  • Kompetencje kluczowe w placówkach oświatowych
BP
Tarnobrzeg

Autor: BP Tarnobrzeg