TREŚĆ GŁÓWNA

Zestawienia bibliograficzne

Działalność

Pracownicy biblioteki przygotowują na zamówienia czytelników, głównie nauczycieli i doradców metodycznych, tematyczne zestawienia bibliograficzne.Zestawienia sporządzone wcześniej (do sierpnia