Podsumowanie Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „OCALIĆ TRADYCJĘ OD ZAPOMNIENIA”