TREŚĆ GŁÓWNA

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia międzybiblioteczne służą sprowadzaniu z innych bibliotek materiałów bibliotecznych, których nie posiada BP w Tarnobrzegu.