Konstytucja 3 MAJA

Zestawienia bibliograficzne

Konstytucja 3 Maja

Zestawienie bibliograficzne

 

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili : antologia publicystyki doby stanisławowskiej / oprac. Zbigniew Goliński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984 sygn. TG 54333, 54094
 2. Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja : polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792/ Jerzy Łojek. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986 sygn. TG 57185, 57341, NG37125, SG 27122
 3. Historia Polski. [T. 3], 1764-1864 / Józef Andrzej Gierowski. - Wyd. 10. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – S. 83-87 : Konstytucja 3 maja sygn. TG 59640, NG 37803
 4. Historia sejmu polskiego. T. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej / pod red. Jerzego Michalskiego ; oprac. Juliusz Bardach i in. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984 sygn. TG 54155-56
 5. Historyczne znaczenie Konstytucji 3 Maja / Franciszek Fiedler. - Wyd. 2. - [Warszawa] : "Książka", 1946 sygn. TG 596
 6. Jan Matejko wszystkim znany / Maria Szypowska. - Wyd. 5. - Warszawa : Związek Młodzieży Wiejskiej, 1988 sygn. TG 63667, NG 38568
 7. Kołłątaj i inni : z publicystyki doby Sejmu Czteroletniego / wyboru dokonał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Łukasz Kądziela. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 sygn. TG 69618-19
 8. Konstytucja 3 Maja : kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w roku 1791 /Kazimierz Bartoszewicz. - Warszawa : "Epoka", 1989 sygn. TG 66118-19, NG 39184
 9. Konstytucja 3 Maja 1791 : Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji / oprac. JerzyKowecki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 sygn. TG 70782
 10. Konstytucja 3 Maja i dalsze ustawodawstwo Sejmu Czteroletniego. // W: Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa : "LexisNexis", 2003. - s. 304- 318 sygn. TG 86843
 11. Ku naprawie Rzeczypospolitej : Konstytucja 3 Maja / Jerzy Łojek. - Warszawa :"Interpress", 1988 sygn. TG 65541, 66066, 67503, NG 39051, SG 31794
 12. Ku reformie państwa i odrodzeniu moralnemu człowieka : zbiór rozpraw i artykułów poświęconych dwusetnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 roku / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992 sygn. NG 41010, SG 36399
 13. Majowa ustawa / Elżbieta Centkowska.//W: Ostatni monarcha Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. - S. 100-107 sygn. TG 33863, 33864
 14. O Julianie Niemcewiczu : opowieść biograficzna. – Warszawa : LSW, 1982. - S. 53-98 : Trybun Sejmu Wielkiego. Konstytucja i walka z jej wrogamisygn. TG 47435, SG 22418
 15. O skutecznym rad sposobie i inne pisma polityczne / Stanisław Konarski. - Wrocław :Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2005 sygn. SG 51194
 16. Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austriackiego w Warszawie : raporty B.de Cachego do kanclerza W. Kaunitza w Wiedniu (styczeń - sierpień 1792) / Benedikt deCache. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988 sygn. NG 38732
 17. Piękny Potocki / Pauszer-Klonowska Gabriela. – Warszawa : Czytelnik, 1984. - S. 140-151 : Sejm Wielki rozpoczęty sygn. TG 52569, SG 25821
 18. Polaków portret własny : praca zbiorowa. Cz. 1, Ilustracje / pod red. Marka Rostworowskiego ; [wyboru il. dokonali Dorota Dec [i in.] ; przedmowę napisał Aleksander Gieysztor ; posłowiem opatrzył Jerzy Topolski]. - Warszawa : "Arkady", 1983. Tablica: Ogłoszenie Konstytucji 3 maja 1979, tablica 193 sygn. TG 49589, NCz 35750
 19. Polskie tradycje konstytucyjne / Jarosław Szymanek ; Łuskasz Wyleziński.//W: Społeczeństwo i Polityka. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007. - S. 1113-1150 sygn. TG 93019, NG 53279, SG 54965
 20. Póki my żyjemy : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / [red.Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", 2006 sygn. TG 90489, 95098, NG 51828, SG 50821
 21. Sejm Czteroletni i jego tradycje / pod red. Jerzego Koweckiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 sygn. TG 70702
 22. Sejm Polski : 1493 - 1993 / Anna Rosner, Marek Wąsowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995 sygn. TG 76890, 74799
 23. Spisek 3 Maja / Krystyna Zienkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991 sygn. TG 70748
 24. Święta, święta : wybór konspektów : praca zbiorowa / pod red. Doroty Grabowskiej.- Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007 sygn. TG 91555, NG 50731,SG 50670
 25. Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 Maja / Krzysztof Bauer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 sygn. TG 72431-32, 70745, NG 41250-52, 40402, SG 35542-43
 26. Upadek Konstytucji 3 Maja : studium historyczne / Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976 sygn. TG 24985, NG 29382, SG 16210
 27. Wielka chwila narodowych dziejów : Konstytucja 3 maja i reformy Sejmu Czteroletniego /Jerzy Skowronek. - Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1991 sygn. TG 70630-32
 28. Wielka Rewolucja Francuska a Polska : zarys stosunków dyplomatycznych polskofrancuskichw okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego : (problemywybrane) / Henryk Kocój. - Warszawa : "Pax", 1987 sygn. TG 62662
 29. Witaj majowa jutrzenko / Jerzy Michalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2011 sygn. TCz 100751, SG 56311
 30. Wtedy grały wszystkie dzwony... : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak.//W: Wszystko gra. Warszawa : "Sukurs", 2007. - S. 90-93 sygn. TCz 92622, NG 51115, SG 51402

 

Artykuły z czasopism:

 1. Dyplomatyczny zamach stanu - echa uchwalenia majowej konstytucji / Piotr Ulatowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 4, s. 37-40
 2. Inscenizacja szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja / Jarosław Durka.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 37 – 43
 3. Konstytucja 3 maja : scenariusz zajęć / Jolanta Tadra.// Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s. 275-281
 4. Konstytucja Trzeciego Maja i Targowica / Piotr Boroń.// Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 18
 5. Majowe Święto : scenariusz apelu dla uczniów szkoły podstawowej / Agnieszka Lechocka.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7-8, s. 20-21
 6. Na rocznicę Konstytucji 3 Maja / Anna Gorlewska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4,s. 17-20
 7. Przedstawienie majowe : scenariusz akademii dla klas I-III z okazji majowych świąt /Joanna Dołęgowska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 4, s. 28-29
 8. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja : scenariusz akademii / Beata Gądek, EwaMichoń.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 5-6
 9. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek.//Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 11-12
 10. Rozbiory Polski i Konstytucja 3 Maja w galicyjskiej myśli historycznej i politycznej na przykładzie tekstu S. Szczepanowskiego pt. "O Konstytucyi Trzeciego Maja" / Andrzej Król.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2014, nr 3, s. 19-21
 11. Uroczysta rocznica Konstytucji 3 Maja : scenariusz dla gimnazjalistów / BogumiłaWoźniak.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s.15-16
 12. W Internecie o Konstytucji 3 maja - w 220 rocznicę uchwalenia / Anna Czerwińska, Magdalena Rudnicka.// Biblioteka : Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 2, s. 4-11
 13. W rocznicę Konstytucji 3 Maja : montaż słowno-muzyczny / Anna Gorlewska.// Wszystkodla Szkoły. - 2007, nr 7-8, s. 33-34
 14. W sprawie charakteru prawnego Konstytucji 3 Maja i jej oddziaływania na późniejszepolskie konstytucje / Maciej Kijowski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2012, nr 3, s. 92-97
 15. "Wiwat wszystkie stany" : Scenariusz inscenizacji poświęconej Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Alicja Pieloszczyk.// Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 29-31
 16. Wydarzenia majowe : scenariusz apelu szkolnego dla klasy VI szkoły podstawowej /Halina Chorążewicz, Aleksander Staniek.// Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 16-17 

Autor: PBW Tarnobrzeg