Prawa człowieka

Zestawienia bibliograficzne

„Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne” 

[Jan Paweł II]

 

Prawa człowieka

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Data związana jest z rocznicą podpisania w 1948 roku przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - dokumentu, który stał się źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka. Każdy z nas powinien móc swobodnie głosić swoje poglądy i opinie bez względu na ich treść i formę. Nikt nie ma prawa traktować nas w nieludzki sposób i poniżać. Tymi zasadami kierowali się obrońcy praw człowieka na całym świecie.

 

I. Wydawnictwa zwarte

 1. Amnesty International - wybrane aspekty działalności pedagogicznej / Marzanna Pogorzelska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2013. Sygn. TG 105134
 2. Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki : wybrane aspekty prawne i polityczne / red. nauk. Marcin Jastrzębski, Tomasz Kuczur. - Toruń : Adam Marszałek, 2013. Sygn. NG 57020
 3. Bioetyka i prawa człowieka / Wojciech Bołoz. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. Sygn. SG 49927
 4. Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. TG 96293, SG 53427
 5. Czarna kobieta, biały kraj / Waris Dirie ; z ang. [!] przeł. Marta Koszutska. - Warszawa : "Świat Książki", 2012. Sygn. TG 102121
 6. Dylematy praw człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. Sygn. TG 95396
 7. Ethos w życiu publicznym / Ewa Nowak, Karolina TG 92078M. Cern. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn.TG 92078, SG 50708
 8. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności / red. Aneta Flisek. - Stan prawny : 1 czerwca 2010 r. - Warszawa : C. H. Beck, 2010. Sygn. NG 53377
 9. Globalna sprawiedliwość / Jon Mandle ; przeł. [z ang.] Małgorzata Dera. – Warszawa : "Sic!", 2009. Sygn. NG 52486
 10. Ius et amicitia : pierwsze polsko-ukraińskie forum prawnicze. - Tarnobrzeg : Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, 2006. Sygn. TG 90634
 11. Każdy człowiek ma prawa : ilustrowana deklaracja praw człowieka dla dzieci przygotowana na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych / wstęp Mary Robinson ; [tł. Anna Czechowska]. - Warszawa : "G+J RBA", 2009. Sygn. TG 96534
 12. Kontakty skazanych na karę pozbawienia wolności ze światem zewnętrznym / Krzysztof Linowski. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2005. Sygn. TG 95875
 13. Kontakty z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek-Nitek i Danuty Raś. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007. Sygn. TG 93281, SG 51760
 14. Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny ; [aut. leksykonu Michał Balcerzak i in.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2010. Sygn. TCz 97719, SCz 56360
 15. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Sygn. TCz 90960, SCz 51015
 16. Ochrona praw człowieka w świecie : praca zbiorowa / pod red. Leszka Wiśniewskiego. - Bydgoszcz ; Poznań : "Branta", 2000. Sygn. TCz 81349
 17. Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie / Grzegorz Janusz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Sygn. TG 99977, NG 54744
 18. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Agnieszka Florczak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Sygn. TG 103183, NG 52082, SG 52742
 19. Pierwsze kroki : jak uczyć o prawach człowieka / [red. Anna Legan, Ewa Soboń]. - Gdańsk : Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce, [2000]. Sygn. TG 81602
 20. Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006. Sygn. TG 97803, SG 52586
 21. Prawa człowieka / Stanisław Jasionek. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2004. Sygn. TG 89118
 22. Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Sygn. TG 95609, NG 52548
 23. Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [i in.]. - 4. wyd., stan prawny na 1 lutego 2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. Sygn. TG 105515, NG 57128
 24. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny = Der Der Handel mit Frauen und Jungen Menschen Europäische Dimensionen einer Menschenrechtsverletzung = Diritti Umani e Tratta di Donne Giovani in Europa . - Warszawa : La Strada - Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, 2007. Sygn. TG 96628
 25. Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006. Sygn. TG 90211, SG 49404
 26. Prawa człowieka w edukacji globalnej - źródła, wiedza, praktyka : materiały dla nauczycieli / [aut. Karolina Kudyba, Małgorzata Wojnarowska]. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2012. Sygn. TG 103834, NG 56369, SG 58180
 27. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejksiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : wersje skonsolidowane po wejściu w życie Traktatu z Lizbony : opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 Nr 203, poz. 1569 / "Sto" - Bielsko-Biała : "Sto", 2010. Sygn. TG 97456
 28. Unia Europejska : polityczne i prawne aspekty integracji / red. Zdzisław Biegański, Jerzy Jackowicz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. Sygn. TG 93078
 29. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Mareka Chmaja ; [poszczeg. rozdz. napisali Małgorzata Augustyniak i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Sygn. TG 92790, SG 51631
 30. Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce / pod red. Leszka Wiśniewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Sygn. TG 89880

 

II. Artykuły z czasopism

 1. Bierna strona państwa : brak reakcji na przemoc jako naruszenie praw człowieka / Kamila Zimoń.// Niebieska Linia. - 2013, nr 3, s. 19-22
 2. Błędne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego / Aleksander Janik.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 2-5
 3. Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? / Lidia Wojtaszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23
 4. Czy w Polsce postrzega się praw dziecka? / Elżbieta Palej.// Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 6-11
 5. Deklaracja Praw Seksualnej WHO, sierpień 2002 tłumaczenie prof. Zbigniew Lew-Starowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 35
 6. Edukacja o prawach człowieka - problemy realizacyjne / Małgorzata Kozak.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 10-18
 7. Gdzie w tym wszystkim prawa dziecka? / Krzysztof Zajdel.// Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s.12-14
 8. Lekcja języka - lekcją praw człowieka / Marzanna Pogorzelska.// Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s.97-100
 9. Ochrona prawna kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego / Anna Nowak.// Polityka Społeczna. - 2012, nr 3, s. 1-8
 10. Od poczęcia do naturalnej śmierci / Antoni Zięba.// Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 28-29
 11. Personalizm i godność człowieka / Franciszek Adamski.// Wychowawca. - 2009, nr 3, s.10-11
 12. Prawa człowieka : scenariusz zajęć / Agnieszka Mróz.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 18-19
 13. Prawa człowieka w Polsce i na świecie / Genowefa Dąbrowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s.7-8
 14. Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski.// Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9
 15. Prawa dziecka, prawa człowieka / Eugenia Mathea.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 24 – 27
 16. Prawa i wolności człowieka w percepcji licealistów / Bożena Krupa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 41-49
 17. Prawo człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielenia pomocy przez instytucje pomocy społecznej / Ewa Kulesza.// Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s. 6-17
 18. Prawo do nauki - zobowiązania prawne a rzeczywistość / Mariusz Dobijański.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s.18-22
 19. Przestrzeganie praw ucznia i praw dziecka / Helena Duś.// Oświata Podkarpacka. - 2001, nr 7-8, s.78-82
 20. Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.// Remedium. - 2002, nr 12, s.21-23
 21. Wierzę w człowieka : projekt edukacyjny / Agnieszka Mróz, Małgorzata Wajnor.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 10-15
 22. Z dziejów praw dziecka / Edyta Bartkowiak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 275-277 

Autor: PBW Tarnobrzeg