Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu w formie elektronicznej:

  • Ewidencja zbiorów
  • Ewidencja użytkowników Biblioteki
  • Ewidencja wypożyczanych i udostępnianych zbiorów
  • Ewidencje finansowo-księgowe.

Ewidencje i rejestry Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu w formie pisemnej:

  • Ewidencja archiwum zakładowego
  • Ewidencja akt osobowych
  • Ewidencja środków trwałych

Wyżej wymienione ewidencje udostępnia się w godzinach 800 – 1500 za zgodą dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzeg.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Odpowiedzialny za treść: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Wprowadził informację: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Data wytworzenia informacji: 31.01.2010
Data udostępnienia informacji: 31.01.2010