23.05.2022

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu...

10.05.2021

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu...

22.06.2020

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu...

09.05.2019

Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie finansowe...