Sprawozdanie finansowe za 2018

Sprawozdanie finansowe  za 2018 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu przedstawia sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Odpowiedzialny za treść: Seweryn Kolano
Wprowadził informację: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Data wytworzenia informacji: 09.05.2019
Data udostępnienia informacji: 09.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2019 10:42 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
10.05.2019 10:41 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
10.05.2019 10:34 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
10.05.2019 10:32 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
09.05.2019 14:26 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
09.05.2019 14:19 Dodanie informacji Stefania Dudzik-Bartosiewicz