Statut

S T A T U T

B I B L I O T E K I  P E D A G O G I C Z N E J  W   T A R N O B R Z E G U

uchwalony przez Radę Pedagogiczną  20 listopada 2019 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Odpowiedzialny za treść: Seweryn Kolano
Wprowadził informację: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Data wytworzenia informacji: 31.01.2010
Data udostępnienia informacji: 31.01.2010
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2020 11:29 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
25.01.2019 09:07 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
07.04.2014 10:41 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
01.10.2013 11:56 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
17.09.2013 13:16 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
29.08.2013 10:14 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
29.08.2013 10:00 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
08.07.2011 09:01 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz
31.01.2010 23:29 Aktualizacja treści Stefania Dudzik-Bartosiewicz