Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 t.j.) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu przedstawia sprawozdanie finansowe za 2021r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Odpowiedzialny za treść: Agata Porębska-Szulich
Wprowadził informację: Paweł Guzek
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Wicherska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2022
Data udostępnienia informacji: 23.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2022 14:24 Korekta Ewa Wicherska