Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 t.j.) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu przedstawia sprawozdanie finansowe za 2020r.

DO pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Odpowiedzialny za treść: Agata Porębska-Szulich
Wprowadził informację: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Data wytworzenia informacji: 10.05.2021
Data udostępnienia informacji: 10.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2021 14:44 Dodanie informacji Stefania Dudzik-Bartosiewicz