Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu przedstawia sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Odpowiedzialny za treść: Agata Porębska-Szulich
Wprowadził informację: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Data wytworzenia informacji: 22.06.2020
Data udostępnienia informacji: 22.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2020 12:38 Korekta Stefania Dudzik-Bartosiewicz
22.06.2020 12:31 Dodanie informacji Stefania Dudzik-Bartosiewicz