Jak komunikować się z osobami niepełnosprawnymi w bibliotece - podsumowanie webinarium

Dla bibliotekarzy

15 grudnia 2021 r. w naszej Bibliotece odbyło się webinarium pt. „Jak komunikować się z osobami niepełnosprawnymi w bibliotece”.
Adresatami webinarium byli nauczyciele- bibliotekarze i bibliotekarze szkolni. Był to kolejny temat zrealizowany w ramach Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych, który poprowadziła tarnobrzeska terapeutyka i psycholożka Bożena Andrychowicz.

Na wstępie podkreśliła, że wszystkich – zarówno osoby w pełni sprawne jak i  niepełnosprawne obowiązują takie same zasady komunikacji i traktowania. Podstawą wzajemnych kontaktów jest szacunek, akceptacja i odrzucanie uprzedzeń.

W kontaktach międzyludzkich wyróżniamy dwie formy komunikacji:
- komunikacja werbalna - czyli komunikaty słowne, które powinny być jasne, zwięzłe a zarazem zrozumiałe dla towarzysza rozmowy,
- komunikacja niewerbalna - komunikaty przekazywane za pomocą mowy ciała, mimiki twarzy, tonu naszego głosu oraz ogólnej postawy ciała człowieka.
 
Podczas komunikacji z osobami niepełnosprawnymi należy przestrzegać następujących zasad:
  • Zanim pomożesz – zapytaj. Dorośli niepełnosprawni chcą być traktowani jak niezależni ludzie. Pomoc należy oferować jedynie wówczas, gdy wydaje się, że dana osoba może jej potrzebować. Jeżeli tak jest w istocie, zapytaj zanim zaczniesz jej udzielać
  • Bardzo ważne jest utrzymanie dystansu, nie możemy osoby dotykać, poklepywać itp.
  • Nie traktujemy osób niepełnoprawnych jako gorszych, z protekcjonalizmem
  • Nie wchodzimy drugiemu człowiekowi na jego terytorium fizyczne i psychologiczne
  • Nie okazujemy litości i współczucia!
  • Zwracamy się bezpośrednio do osoby niepełnoprawnej a nie do osoby towarzyszącej
  • Nie używamy wyrazów określeń niosących negatywne konotacje np. kaleka, upośledzony itp.
  • Nie zwracamy się na „ty”, chyba, ze przeszliśmy z tą osoba na „ty”
  • Osoby niepełnosprawne są nam równe, jednak w pracy należy dostosować ich przestrzeń do możliwości mobilnych
 Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, zakończyło się dyskusją uczestników.

            

Autor: BP Tarnobrzeg