TREŚĆ GŁÓWNA

Szanujmy naszą ZIEMIĘ, (kwiecień, 2021)

Nowości wydawnicze

„Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi.
Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi.
Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie.
Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie” -

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży (październik, 2020)

Nowości wydawnicze

„Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego żądań i zamierzeń" - Janusz Korczak

Wychowanie do wartości (wrzesień, 2020)

Nowości wydawnicze

„Zadaniem odpowiedzialnych wychowawców i nauczycieli jest pokazać uczniom, że prawdziwą wartość ma jedynie to, co przychodzi z trudem. Polsce i światu potrzeba ludzi o mocnych charakterach” (Mieczysław Albert Krąpiec)

Zaburzenia osobowości... (czerwiec, 2020 r.)

Nowości wydawnicze

Kryzys psychiczny : odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna / Paweł Bronowski, Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2019, sygn. 112455Publikację należy polecić przede wszystkim

Nowości z pedagogiki (marzec, 2020)

Nowości wydawnicze

"Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą" (Jan Paweł II)