TREŚĆ GŁÓWNA

Wychowanie... (wrzesień, 2021)

Nowości wydawnicze

„Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, kim zdecydowałem się stać” (Carl Jung)

Szanujmy naszą ZIEMIĘ, (kwiecień, 2021)

Nowości wydawnicze

„Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi.
Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi.
Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie.
Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie” -

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży (październik, 2020)

Nowości wydawnicze

„Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego żądań i zamierzeń" - Janusz Korczak

Wychowanie do wartości (wrzesień, 2020)

Nowości wydawnicze

„Zadaniem odpowiedzialnych wychowawców i nauczycieli jest pokazać uczniom, że prawdziwą wartość ma jedynie to, co przychodzi z trudem. Polsce i światu potrzeba ludzi o mocnych charakterach” (Mieczysław Albert Krąpiec)