O nas

O bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu łącznie z filiami w Nisku i Stalowej Woli jest jedyną biblioteką o naukowym charakterze zbiorów w rejonie działania. Towarzyszy oświacie w jej pracy dydaktyczno- wychowawczej i przemianach edukacyjnych od 1952 roku. Od 2004 roku biblioteka wraz z filiami w Nisku i Stalowej Woli pracuje w oparciu o system biblioteczny Prolib, pozwalający na automatyzację procesów bibliotecznych w zakresie gromadzenia, opracowania ,wyszukiwania i udostępniania zbiorów. Rozbudowa w 2011 roku wpłynęła dodatkowo na poprawę warunków technicznych funkcjonowania placówki i podniesienia jakości regionalnego systemu edukacji.
Misja biblioteki
Celem naszym jest podnoszenie jakości usług poprzez kompleksową automatyzację procesów bibliotecznych i wykorzystanie w szerokim zakresie nowoczesnych technologii w dążeniu do społeczeństwa informacyjnego. Będziemy badać potrzeby użytkowników Biblioteki, wspierać doskonalenie nauczycieli i doskonalić swoje umiejętności, aby nasza Biblioteka stała się nowoczesnym centrum kształcenia i studiowania.
Obszar działania
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wspólnie z filiami w Nisku i Stalowej Woli świadczy usługi dla nauczycieli województwa podkarpackiego, studentów, uczniów klas maturalnych oraz innych osób doskonalących się.
Osoby spoza rejonu mogą korzystać bez ograniczeń z usług informacyjno-bibliograficznych czytelni.Biblioteka wraz z filiami  od początku swojego istnienia podporządkowała wszystkie swoje działania potrzebom użytkownika i tej zasadzie pozostała wierna do dziś. Z czasem rozszerzeniu uległ zakres zbiorów i oferowanych usług. Tradycyjny warsztat bibliograficzny został wzbogacony o najnowsze elektroniczne narzędzia i źródła informacji.
W ramach  projektu - „Podkarpackie e- biblioteki pedagogiczne”  oferujemy użytkownikom szeroki zakres nowych e-usług.
Uruchomiono katalog biblioteczny INTEGRO https://opac.pbw.org.pl/integro, który umożliwia:
  • zdalne wypożyczenia i zwroty książek,
  • internetowe zamawianie skanów i kserokopii,
  • internetową rezerwację komputerów,
  • zdalną komunikację z użytkownikami,
  • zgłaszanie propozycji zakupów z możliwością głosowania,
  • zapis do Biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.


Jak do nas trafić?

BP w Tarnobrzegu

BP w TarnobrzeguPodajemy:

NIP: 867-18-67-262

NUMER konta bankowego  (opłaty czytelników) 89 1090 2750 0000 0001 4750 4329

Autor: PBW Tarnobrzeg