TREŚĆ GŁÓWNA

System Informacji Prawnej

System Informacji Prawnej

System informacji prawnej – system informacyjny służący do gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania i wyszukiwania informacji prawnych i prawniczych, którego zadaniem jest wspomaganie procesów tworzenia i stosowania prawa zgodnie z obowiązującymi