System Informacji Prawnej

System Informacji Prawnej

System informacji prawnej – system informacyjny służący do gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania i wyszukiwania informacji prawnych i prawniczych, którego zadaniem jest wspomaganie procesów tworzenia i stosowania prawa zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W Systemie Informacji Prawnej LEX prezentowane są:
Akty prawne: Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki resortowe,Dzienniki wojewódzkie, Projekty ustaw, Pomniki prawa, Akty korporacyjne, Orzeczenie i pisma urzędowe.

Z Systemu Informacji Prawnej mogą korzystać zainteresowani użytkownicy w godzinach pracy Czytelni po zalogowaniu się do serwisu.

Autor: S. D-B