TREŚĆ GŁÓWNA

Konferencja "Jak uczyć o Holokauście"

Dla nauczycieli

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski oraz IPN Oddział w Rzeszowie zapraszają nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół, a także bibliotekarzy, regionalistów, przewodników turystycznych oraz pasjonatów historii

Platforma edukacyjna MEN

Dla nauczycieli

Do wykorzystania: e-podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego, e-materiały do przedmiotów zawodowych, katalog zasobów dodatkowych