TREŚĆ GŁÓWNA

Przegląd prasy pedagogicznej - wrzesień

Dla nauczycieli

Umiejętności językowe w trzecim, czwartym, piątym i szóstym roku życia dziecka / Katarzyna Socha // Bliżej przedszkola. – 2022, nr 9, s. 5 – 9

Przegląd prasy pedagogicznej - czerwiec

Dla nauczycieli

Opowieść ruchowa z muzyką / Natalia Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. – 2022, nr 6, s. 45-50Jedną z form aktywności muzycznej jest ruch z muzyką. Jest to szczególnie istotna forma działań muzycznych, ponieważ zaspokaja dziecięcą potrzebę

Przegląd prasy pedagogicznej - marzec

Dla nauczycieli

Dzieci za wcześnie dorosłe / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Charaktery. – 2022, nr 3, s. 38 - 41
W prawidłowo funkcjonującej rodzinie zostają ustalone jasne zasady, które obowiązują wszystkich

Przegląd prasy pedagogicznej - luty

Dla nauczycieli

Dziecko w kryzysie // Dyrektor Szkoły. – 2022, nr 2, s. 64- 85W rubryce „Niezbędnik dyrektora – Dziecko w kryzysie” znajdziemy szereg artykułów poświęconych problemom psychicznym u dzieci, pomocy psychologicznej uczniowi w kryzysie

Webinarium ThingLink - interaktywne obrazy

Dla nauczycieli

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zaprasza nauczycieli bibliotekarzy  oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów na webinarium "ThinkLink - interaktywne obrazy"

Konferencja "Jak uczyć o Holokauście"

Dla nauczycieli

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski oraz IPN Oddział w Rzeszowie zapraszają nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół, a także bibliotekarzy, regionalistów, przewodników turystycznych oraz pasjonatów historii