TREŚĆ GŁÓWNA

Konferencja "Jak uczyć o Holokauście"

Dla bibliotekarzy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski oraz IPN Oddział w Rzeszowie zapraszają nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół, a także bibliotekarzy, regionalistów, przewodników turystycznych oraz pasjonatów historii

E-usługi

Dla bibliotekarzy

Nowe e-usługi z katalogiem INTEGRO

Ogólnopolskie Wybory Książek

Dla bibliotekarzy

Zapraszamy wszystkie biblioteki szkolne i publiczne do zorganizowania Ogólnopolskich Wyborów Książek, które dzieci i młodzież szkolna czytają najchętniej i które chcieliby mieć w bibliotekach.
 
Szczegóły: