TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

190. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO

„O luba Polsko! krwią zbroczona niwo!
Los zajrzał twoim wawrzynom,
Ale im więcej jesteś nieszczęśliwą,
Tymeś droższą twoim synom… „ (J. U. Niemcewicz)

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Zamówienia wysyłkowe

Zapraszamy do korzystania z zamówień wysyłkowych....

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Szkoła do hymnu 2020

MEN zaprasza wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.