TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczynają się 2 września 2019 r.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Promocja wypożyczeń zdalnych w ramach e-usług!!!

Wakacyjna promocja wypożyczeń zdalnych została przedłużona do 30 września br.
W tym czasie każdy czytelnik może skorzystać jednorazowo z promocji wypożyczeń zdalnych.