Przegląd prasy pedagogicznej - czerwiec

Dla nauczycieli

Opowieść ruchowa z muzyką / Natalia Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. – 2022, nr 6, s. 45-50
Jedną z form aktywności muzycznej jest ruch z muzyką. Jest to szczególnie istotna forma działań muzycznych, ponieważ zaspokaja dziecięcą potrzebę poruszania się, która nierzadko jest dominującą w wieku wczesnoszkolnym. Wykorzystanie w edukacji wczesnoszkolnej ćwiczeń i zabaw uwzględniających ruch z muzyką, przy muzyce lub do muzyki przynosi szereg korzyści, również wtedy, gdy muzyka staje się uzupełnieniem treści słownych w opowieści ruchowej.
W zależności od autora (czy jest to pedagog, terapeuta czy też muzyk) znajdziemy kilka definicji opowieści ruchowej. Najbardziej znaną jest ta, którą określił szwedzki pedagog Józef Gotfryd Thulin: opowieść ruchowa jest metodą dydaktyczną a jej materiałem są opowieści słowne – baśnie, bajki, legendy. Głównym celem metody jest rozwój aktywności ruchowej dzieci, w tym świadomości własnego ciała, przy jednoczesnym pobudzaniu ich wyobraźni, kreatywności i ciekawości. Metoda opowieści ruchowej pozwala na wzmacnianie koncentracji uwagi i skupienia na opowiadanej treści, jak również staje się możliwością rozładowania emocji i wyrażenia ich w sposób niewerbalny.
Artykuł zawiera praktyczne propozycje ćwiczeń wprowadzających i ćwiczeń właściwych, teksty piosenek, propozycje utworów muzycznych.
 
Sąsiedni jeżdżą razem / Piotr Krupa // Aura. Ochrona Środowiska.- 2022, nr 6, s. 20-21
Warto się przyjrzeć temu, jak używamy samochodów. Podczas rozpędzania i hamowania zużywamy ogromne ilości energii i emitujemy do atmosfery adekwatne ilości CO2. Samochodami podróżujemy zazwyczaj sami. Badania dla Polski mówią, ze średnio podróżuje nim 1,3 osoby, czyli około 30% ich pojemności – absolutna większość samochodów ma tylko jednego pasażera, czyli kierowcę.
Warto coś zmienić w sposobie korzystania z samochodów. Używanie samochodów w pojedynkę ma oczywiste konsekwencje w postaci ogromnej ich ilości na drogach, szczególniew godzinach porannych i w  godzinach powrotów z pracy.
Dlatego powstał projekt DojazdyRazem.pl. który koncentruje się na dostarczaniu mieszkańcom podmiejskich miasteczek i osiedli systemu internetowego i mobilnego do koordynowania codziennych dojazdów do miasta lub najbliższej stacji kolejowej. Użytkownicy mogą występować w systemie jako kierowcy, którzy deklarują swoje przejazdy lub jako pasażerowie.
Główny cel projektu jest taki, aby każdego dnia część samochodów w miasteczku pozostawała w garażu pozwalając w ten sposób mniej zanieczyszczać środowisko a nam samym zaoszczędzić pieniądze.  Nie wątpliwą korzyścią są także nowe znajomości i integracja międzysąsiedzka.
 
Nordic walking – maszeruj, skacz, biegaj z kijkami skutecznie i bezpiecznie / Dorota Kamień // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2022, nr 3, s. 9 – 14
Na leśnych ścieżkach, alejkach parkowych, ale również na boisku szkolnym z powodzeniem można wykorzystać sprzęt i technikę nordic walking.
Obok tradycyjnego kroku marszowego czy trudniejszej wersji biegu nordic jogging, z kijkami można wykonywać też inne zadania ruchowe, które sprawią ćwiczącym wiele przyjemności, a dodatkowo odsuną na dalszy plan monotonię wysiłku. Są one w zasięgu każdego sprawnego człowieka w szerokim przedziale wiekowym. Wykonywane systematycznie przyczynią się do poprawy wydolności i siły mięśniowej – cech tak istotnych, ale nadal niedocenianych w codziennym funkcjonowaniu.
W artykule znajdziemy najważniejsze elementy poprawnego marszu nordic walking, najczęściej występujące problemy techniczne oraz propozycje ćwiczeń z kijkami.

Autor: BP Tarnobrzeg