Przegląd prasy pedagogicznej - maj

Dla nauczycieli

Uczeń XXI wieku / Aleksandra Kubala - Kulpińska // Życie Szkoły. – 2022, nr 4, s. 4 - 8
Autorka wymienia i analizuje cztery główne syndromy i fobie charakterystyczne dla naszych czasów, a które powstały na skutek zarówno stylu życia i jego szybkiego tempa jak i nadmiernej ekspozycji na ekrany oraz utrudnienia w funkcjonowaniu wynikające z globalnej pandemii:
·   HIKIKOMORI – rodzaj fobii, który polega na odrzuceniu społeczeństwa, odmawiania wychodzenia z domu lub określonego pomieszczenia. Ludzie dotknięci tą fobią nawiązują kontakty interpersonalne jedynie z pośrednictwem internetu, nie kontaktują się z rodziną czy z bliskimi.
·   NOMOFOBIA - strach przed brakiem telefonu komórkowego. Uczeń, który cierpi na nomofobię, przejawia ciągłą potrzebę korzystania z telefonu, nie rozstaje się z nim przez całą dobę.
·   FOMO - lęk przed tym, że coś nas omija. Uczniowie, u których stwierdzono ten syndrom, dążą do ciągłego kontaktu z otoczeniem, telefonują, sprawdzają powiadomienia i konta na portalach społecznościowych, stale dążą do tego, by mieć na bieżąco informacje o tym, co dzieje się w miejscach, w których nie przebywają.
·   FOLO - lęk przed byciem offline. Uczniowie z FOLO odczuwają potrzebę bycia online 24 godziny na dobę i dokumentują swoją obecność w świecie wirtualnym, fotografując niemal każdą chwilę swojego życia. Brak dostępu do internetu wywołuje lęk i przerażenie.
W artykule znajdziemy także wymienione siedem umiejętności, które uczeń XXI wieku powinien opanować, by lepiej funkcjonować w dzisiejszym świecie. Należą do nich m.in.: rozwiazywanie problemów i rozwijanie krytycznego myślenia, zwinność i umiejętność adaptacji do nowych warunków, efektywna komunikacja, ciekawość świata i wyobraźnia.
 
Dzieci i wojna. Jak kompleksowo wspierać dzieci i rodziców w trudnym czasie? / Małgorzata Swędrowska //Wychowanie w Przedszkolu.- 2022, nr 4, s. 6 – 9
Czy rozmawiać z dziećmi o wojnie, która przecież nie uwzględnia ich w swojej strategii działania? Jak przygotować dzieci na spotkanie z rówieśnikami z Ukrainy? W jaki sposób zatroszczyć się o najmłodszych, by wyszły z tych trudnych czasów wzmocnione?
Choć wojna nie jest doświadczeniem przeznaczonym dla dzieci, to niestety właśnie one stają się jej najbardziej niewinnymi i bezbronnymi ofiarami. Przedszkole, jako specjalistyczna placówka, musi więc podjąć konkretne działania, by wesprzeć zarówno same dzieci, jak i całe rodziny.
Jednym z takich działań jest wystosowanie listu do rodziców w którym podaje się wytyczne, jak prowadzić rozmowy z dziećmi. Ważne jest, by w obecności dziecka nie słuchać, a tym bardziej nie oglądać relacji wojennych, oraz by oferty edukacyjne uwzględniały zabawy budujące poczucie bezpieczeństwa i empatii.
Równie istotne jest zaplanowanie działań podkreślających wspólnotowość. Zaaranżujmy zajęcia tak, by odrzucić wybieranki typu: „Rolnik sam w dolinie”, a skupić się na zabawach, w których wszystkie dzieci uczestniczą równocześnie, nie ma wygranych i przegranych – jest za to jedna zabawa i odczucie wspólnej radości ze zrobienia czegoś razem.
Wyjątkową rolę w budowaniu wspólnoty, wyzwalaniu radości, niwelowaniu napięć, odgrywają tańce integracyjne. Są to proste układy choreograficzne sprowadzające się właściwie do ćwiczeń gimnastycznych, które wszystkie dzieci wykonują w tym samym czasie, w rytm muzyki, podążając za nauczycielem.
Zabawy na świeżym powietrzu są wpisane w codzienny harmonogram zajęć przedszkolnych. Oprócz swobodnych zabaw w ogrodzie warto zaaranżować podglądanie budzącej się do życia przyrody.
Ekspresje plastyczne to kolejna forma wydobycia z siebie emocji, łagodzenia napięć i tworzenia piękna. Można zaplanować malowanie farbami na wielkich arkuszach szarego papieru albo kredkami pastelowymi na agrowłókninie, zainicjować wydzieranki z kolorowego papieru albo projektowanie obrazu ze zgniecionych kuleczek z krepy czy bibuły.
 
Podręczniki 2022 – najważniejsze sprawy // Biblioteka w szkole.- 2022, nr 5, s. 4 – 9
W artykule znajdziemy podstawowe informacje dotyczące gospodarowania podręcznikami w szkołach podstawowych w 2022 r. – z uwzględnieniem szczególnej sytuacji związanej z obsługą dzieci uchodźców z Ukrainy.
Omówiono zagadnienia podręczników do wymiany, organizacji zamawiania podręczników, rozliczanie wypożyczonych podręczników w czerwcu, organizację odbioru podręczników od uczniów, czy nauczyciel bibliotekarz powinien pracować w wakacje a jeśli tak to jak tę pracę zorganizować i wiele innych zagadnień z tym tematem związanych.
Dystrybucja i ewidencja podręczników w bibliotekach szkolnych jest niezwykle pracochłonna i wciąż przysparza bibliotekarzom problemów dlatego ten obszerny artykuł będzie z pewnością bardzo pomocny.

Autor: BP Tarnobrzeg