Przegląd prasy pedagogicznej - styczeń

Dla nauczycieli

Przegląd prasy pedagogicznej - styczeń
 
Jak budować nić porozumienia z rodzicami uczniów na podstawie konstruktywnej komunikacji?/ Adriana Kloskowska // Życie Szkoły. – 2022, nr 10, s. 18 - 22
Komunikacja jest procesem obustronnym i wzajemnym, a nie czymś, co jedna osoba robi innej osobie.
Komunikacja stanowi nieodłączną część  naszego codziennego życia. Nauczyciele w swojej codziennej pracy budują relacje zarówno z uczniami, jak i innymi nauczycielami a także z rodzicami uczniów, których udział w procesie rozwojowym dzieci i młodzieży jest niezwykle istotny. Taki trójkąt interakcyjny nauczyciel – uczeń – rodzic, stanowi fundament wszelkich działań edukacyjno – wychowawczych, dlatego nauczyciele powinni zastanowić się jak wygląda ich komunikacja z rodzicami, oraz podjąć działania zmierzające do tego, by była ona jak najbardziej efektywna.
W artykule poznamy różne rodzaje komunikatów, np. komunikaty odcinające. Do tego rodzaju komunikatów należą osądy moralne (ona jest leniwa/zła/bystra/niedobra), stwierdzenia warunkowe (za to co zrobiłeś, należy ci się kara), ocenianie.
Dodatkowo z  artykułu dowiemy się: jak reagować świadomie, jak komunikować się z grupą rodziców, jakie są style zachowań.
 
Zakochani są wśród nas – konkurs z okazji Walentynek dla młodzieży szkół ponadpodstawowych / Monika Sochacka // Biblioteka w Szkole. - 2023, nr 1, s. 34 - 35            
Konkursy biblioteczne i czytelnicze są jedną z bardziej popularnych form popularyzacji książek. Rywalizacja i nagrody napędzają uczniów do działania. Oto jeden z wartościowych pomysłów który  warto wykorzystać. Młodzież może przy okazji wykazać się znajomością literatury, filmu, poezji oraz muzyki.  
 
Dzień Babci i Dziadka z ksiażką w przedszkolu / Julita Pasikowska - Klica  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 10, s. 52 - 53     
Są w literaturze dziecięcej takie pozycje, które łapią za gardło, wzruszają oraz budzą piękne wspomnienia. To często książki, w których autor obsadził w głównej roli babcię albo dziadka – naszych prywatnych, podziwianych przez nas idoli.
Autorka artykułu proponuje do przeczytania kilka tytułów książeczek, które już na stałe zapisały się jako piękne, wartościowe i ponadczasowe: Moja babcia, mój dziadek – Małgorzata Swędrowska, Wielka podróż dziadka Eustachego – Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Lato u babci – Benji Davies. Do każdego tytułu dołączone są propozycje aktywności z książką: przygotowanie upominku dla dziadków, przemyślenie problemów pojawiających się w książce, zaplanowanie wspólnie spędzonego czasu.

Autor: BP Tarnobrzeg