Inauguracyjne posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Dla nauczycieli

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w piątek, 17 czerwca br. wzięła udział w inauguracyjnym posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Na spotkaniu obecni byli także polscy i ukraińscy członkowie Rady, powołani przez Premiera RP i Premiera Ukrainy.

zob. Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji polsko-ukraińskich "projektów współpracy młodzieży w 2016 r."

Autor: PBW Tarnobrzeg